Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
01.01.2013 20:26 - БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК КАТО ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ТРАКИЙСКИЯ
Автор: dolsineq Категория: История   
Прочетен: 58041 Коментари: 122 Гласове:
29

Последна промяна: 06.01.2013 18:11

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
           За много години и нека Бог е с нас!
image
            Молитвата е изписана на старобългарски език, затова ще е малко трудно да се прочете...bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA

   БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК КАТО ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ТРАКИЙСКИЯ 

Според официалната историография траките са били латинизирани ( или гърцизирани между I-ви и VI-ти век. Една група лингвисти считат албанския език за наследник на тракийския. Други изследователи посочват силните прилики на литовски и латвийски с езика на Орфей, но пропускат да отбележат, че балтийските езици са изключително консервативни и са запазили много архаични особености, което обяснява паралелите с тракийския. Освен това трябва да се отбележи, че колкото по-назад се връщаме в историята на българския език, толкова повече общи неща има той с литовски, латвийски, жемаитски...


 

Дали е с умисъл, или не, но в сравнителните тракийски речници езиковедите често пропускат основни тракийски думи имащи перфектни български еквиваленти. Като пример могат да се дадат: вода-вода, бара-бара (рекичка), дебре-дебри, листе-листи, вир-вир, суу –сух, темен-тъмен, коза-коза, волинт-воленте (вол), зайкус-заек, орол-орел, елейн-елен, зелкия-зелка, вит-ведь ( знание),  видето – видетъ  (видя, виждам) ...


 

Нито латински, нито гръцки, или който и да е било друг език  няма толкова много общи думи с тракийския както българския, но учените ни пропускат да оповестят това изключително важно сведение.


 

Трябва да се отбележи също, че подробно, систематизирано  сравнение на особеностите на тракийския език с българския не е правено. Спорадично се споменава, че дадена тракийска наставка е идентична със старобългарска, че определена тракийска диалекна вариация е същата както и българската, но на читателите не е обяснено значението на тези граматически особености. Един народ може да наследи думи от друг, но не и диалектни особености, защото диалектът не е нищо друго освен по-слабо позната форма на официалния език.


Преди около столетие видният наш учен Цани  Гинчев представи теорията си за тракийският характер на българския език - “На българите - старите - язикът им се изгубил - на завоевателите езикът се изгубил! ? Дали си името пълно-запълно, като гронгерска търговия (трампа с храна), а взели язик за име! А това не е ли глупав или безбожен шовинизъм... Ами че този..., който се взема да пише история, сляп ли е да види и глух ли е да се услуша, че ний днес говорим и на двата язика - и на българския, и на тракийския и пишем и на двата? Както народът се е смесил, тъй и езикът е смесен и тракийското, като повече и по-цивилизовано и обвизантийчено, е почело да взема върх над пришедшето...

http://ziezi.net/ginchev.html


 

Гинчев обяснява процеса на изпадането на падежите в езика ни като тракийско наследство. Тук трябва да се спомене откритието на К. Влахов, който установи, че за времето си тракийският е бил изключително развит и е започнал да губи своят синтетичен характер още в Античността. Присъствието на седем падежа * в средновековния старобългарски се дължи на това, че тези, които освободиха своите събратя от римското подтисничество са били дълги векове в изолация в свободните земи на север от Дунав и тяхното наречие се е запазило в старият си вид ( в древният тракийски е имало падежи, както и в древния арийски). Напълно естествено е, че официалният език на Тракия след VII-ми век ще е точно диалектът на освободителите, той е говорен от духовенство и благородническа класа, докато за останалото население е бил типичен губещият падежите вариант, т.е същинският тракийски...езикът, който говорим и днес в развита форма.**

 

 

Нека обърнем внимание на някои особености:


 

I. ПАДЕЖИ.


 

1. Окончанието при звателен падеж в тракийския език е -Е ( В. Георгиев), както и в звателен падеж на български лични имена Стояне, Добре, Борисе, Добромире,  Милене, Светлозаре!

 


 

2. Окончание за дателен падеж ед. ч. в тракийския е -У, както е при български съществителни имена в дателен падеж – Богу, стопану.

 

 

 

  

3. Окончание за дателен падеж мн.ч. в тракийския е -ИМ , срещаме го в Селим-брия, Селим означава– на селите. Селите са трако-пеласгийско племе обитаващо Беломорието и Тесалия – дом на мирмидоните, които според Йоан Малала са предци на българите.

 

 

4.Окончанието в родителен падеж е -ОУ също както при старобългарски съществителни имена в родителен падеж – сыноу...


 

II. МЕСТОИМЕНИЯ И ПРЕДЛОЗИ

 

 

1. Тракийското лично местоимение АЗ отговаря на българското АЗ


 

2. Тракийското лично местоимение МЕ отговаря на българското МЕ

 

 

3. Тракийският предлог ДО отговаря на българският ДО.

 

4. Тракийското въпросително местоимение КОС отговаря на българското КОЙ(1)

 

 

 

5. Тракийското показателно местоимение ТА отговаря на старобългарското ТА-това.

 

 

6. Тракийското показателно местоимение СА отговаря на старобългарското СЬ-тази.


 

 

7. Тракийското показателно местоимение СИ отговаря на старобългарското СИ-това.

 

 

8. Тракийското показателно местоимение СЕМУН отговаря на старобългарското СЕМУ-този.

 

 

9. Тракийският предлог УТ отговаря на българският ОТ, имащ диалектна форма УТ.


 

(1)Кос е древният вариант на кой, тъй както латинското quis -куис е древният вариант на италианското въпросително местоимение chi -ки-кой.

 

 

III. УМАЛИТЕЛНИ ЧАСТИЦИ, НАСТАВКИ, ПРЕДСТАВКИ, ОКОНЧАНИЯ.


 

1.Тракийската умалителна наставка ИНТ ( волинт, перинт...) е определена от  В. Георгиев и И. Дуриданов като идентична на старобългарската ЕНТ. Тя се среща в старобългарски думи като воленте, осленте, козленте.

 

 

Интересно е, че тази частица се среща в предгръцки топоними като Коринт, Тиринт, Пробалинт, Олинт, Зеринт и много други, т.е. тези древни селища в земите на днешна Гърция са основани от нашите деди траките.

 

 

2. Тракийската умалителна наставка КА ( в Донука, Бургарака) е типична за българския език, срещаме я в думи като -белка, писалка, девойка. 

 

3. Тракийската умалителна наставка  Е ( в Дорзе ) се среща в наши имена като Бане, Боре, Воле, Едре, Злате и т.н. ( Е е типична за сърби и хървати – Митре, Злате...)

 

 

4. Тракийската умалителна наставка ЕЦ ( в Кабец) е  типична за езика ни – творец, светец, певец...


 

5.Типичното за езика ни окончание -ЩА  ( в пътища, свлачища, селища ) се среща и в тракийския - Вρρατζιςτα -Врачища, Рουβύςτα-Ровища.

 

 

6. Българската умалителна частица ЦА ( в девица, столица, певица ) се среща в тракийския топоним Тζερζενουτςας – Чершница.

 

 

6. Тракийската наставка в лични имена ЗАР ( Етизар, Велизар) се среща в българските лични имена Светлозар, Златозар, Среброзар, Цветозар.

 

 

7. Наставка МЕР ( Пурмерул, Гугамер) - велик срещаме в Безмер, Владимер, Радомер.

 

 

8. Тракийските умалителни частици УЛ, УЛА, ИЛ, ЛО ( в Пурмерул, гагула, Кетрил, Скорило ) са идентични с българските УЛ в Драгул, УЛА в Радула, ИЛ в Момчил, ЛО в Скорило.

 

 

9. Тракийската представка З/С отговаря на българската СЪ-от.

 

 

10. Окончанието за прилагателни от женски род - А , НА ( Бела, Циерна) е същата както и в българските прилагателни от женски род бела, черна ( църна).


 

11.Окончание за съществително от женски род – ИНА – Диелина – детелина.


 

12.Окончание  за прилагателни от мъжки род-ЕН (Залден) – червен, черен, златен.

 

 

13. Окончанието СК ( Дориск, Драбеск, Гареск) се среща и в старобългарски думи като бесовскъ, бытиискъ,  браньнскъ, женьскъ...

 

 

МНОЖЕСТВЕНО ЧИСЛО

 

 

Установени са три форми на множествено число в тракийския език.

 

 

1.При първата окончанието е И - КТИСТИ – чисти.

 

 

2.Другата форма е с ТА, срещаме я в ДРУВЕТА – дървета.


 

3.В някои български диалекти се използва Е като окончанието за множествено число – люде хора), листье ( листи), същата тази особеност срещаме и в тракийския топоним ЛИСТЕлисти.


 

Както виждаме и трите форми, без изключение са типични за българския език.

 

 

ДИАЛЕКТНИ ОСОБЕНОСТИ

 

 

В тракийския се забелязват абсолютно същите диалектни особености както и в българския. Както отбеляза В. Георгиев ( Въпроси на българската етимология, стр.115) колебанието между а (я) от една страна и е ( ие) от друга е засвидетелствано не само в античността ( в езика на траките), но и в съвременния български език. Трябва да се отбележи, че разликата в нашите днеши названия Янтра и Етър се дължи на якане и екане... следователно откриваме в тракийския същото явление, което представлява една от най-характерните черти на нашия език.

 

 

Отново В. Георгиев отбеляза, че в късния тракийски гласни без ударение често се редуцират както в източнобългарските диалекти зилен -зелен ( Διντιπορις –Δεντουπορις )...


 

В тракийските диалекти забелязваме варианти КЕТРИ, КЕТРЕ отговарящи на старобългарските ЧЕТИРИ, ЧЕТЫРЕ.


 

Щом особеностите на тракийските диалекти са типични и за българския, това означава, че тракийския не е изчезвал изобщо, напротив – развил се е и днес е познат под името български.


 

 

Някои критици ще възразят, че частици като ЕЦ, ЦА, КА се срещат също в сръбски, хърватски, словенски. В това няма нищо чудно, траките не са падали от небето, имали са свои роднини – старите илири и скити. Към илирийските народи принадлежат сърби, хървати, словени, словаци...а  нашите близки роднини украинците са наследници на скитите. Затова името на тракйската Еброс – Ибъра има успоредица в сръбския Ибър и украинския Ибр. Затова името на тракийската Нестос има успоредица в полската и чешка Ниса. Затова имената на тракийските селища Мидне и Курписос се тълкуват с хърватския глагол метнути – полагам ( основи на селище) и украинския глагол корпати –копая... Не, че хървати и украинци са траки, родствеността на тракийския с илирийски и скитски е обяснението за приликите. В нашия език също сме имали тези думи, но те са излезли от употреба. Това е един напълно естествен, а и неизбежен процес.


 

Ето, няма нищо сложно нали, истината никога не е сложна, сложен и пътят тя да се укрие. Ние българите говорим развита форма на същият език, който е звучал между Карпатите и Бяло море още преди девет хиляди години. Не сме идвали от никъде, напротив, изпратили сме свои хора на три континента. Те от своя страна са повлияли десетки народи. За някои това може да звучи като фантастика, но е самата истина, която бавно, но упорито си пробива път. Това, че повечето от нас не я знаят се дължи на редица причини. Водени от политически причини, векове наред безсъвестни личности са фалшифицирали историята в своя полза, за съжаление това продължава и днес. Както римляните са противопоставяли дедите ни срещу техните роднини, така и в ново време изкуствено се насажда вражда между близки хора. За да се измъкнем от порочния кръг е нужно да сме със спокойно и чисто съзнание, а това е възможно само, ако сърцата ни са свободни от негативни емоции. За това – нека обърнем гръб на злото и да се върнем при корените си. Да бъдем българи!

sparotok.blog.bg/politika/2011/03/04/bylgarskiia-ezik-kato-prodyljenie-na-trakiiskiia.698568


 


Гласувай:
37Следващ постинг
Предишен постинг

Спечели и ти от своя блог!
1. rustam - Как може
01.01.2013 20:37
да пишеш за българския език и още в заглавието да курдисаш тази глупост:" БългарскиЯ език като..." Ами ти си се подиграла с една от автентичните характеристики на езика ни- "Пълният определителен член"

Пише се: "БългарскиЯТ език като продължение на..."

Аман от неграмотни драскачи!
цитирай
2. dolsineq - да пишеш за българския език и още в ...
01.01.2013 20:54
rustam написа:
да пишеш за българския език и още в заглавието да курдисаш тази глупост:" БългарскиЯ език като..." Ами ти си се подиграла с една от автентичните характеристики на езика ни- "Пълният определителен член"

Пише се: "БългарскиЯТ език като продължение на..."

Аман от неграмотни драскачи!

.............................
Рустаме, по–кротко с класификациите, не греши само тоя, който нищо не прави!
цитирай
3. dolsineq - Дуцо, пак ли те изпуснаха от коша...
01.01.2013 21:16
анонимен написа:
Дуцо, пак ли те изпуснаха от кошарата? Бегай да миеш, че на новата ти бабичка и се подсече гъзо от лайна.

............................
Не се кахъри за чуждото дупе, гледай твоето да не засмърди...
цитирай
4. blackpredator - Дуцооо, ЧНГ!
02.01.2013 00:15
То и кастилския е тракийски диалект

Снежи-сладолед-сладък-Дуца
Айде разтопи се от коментара ми...:P
цитирай
5. e11e - Браво !
02.01.2013 00:23
Радвам се, когато прочета умни публикации, написани от нормални хора !
цитирай
6. sparotok - !
02.01.2013 08:52
Снеже, поздравления за избора! Темата е важна и трябва да се популяризира...Пък на когото не се харесва написаното...да не го чете:)
цитирай
7. germantiger - Няколко неточности, да не кажа манипулации:
02.01.2013 10:15
1. Балтийските езици въобще не са само тези на литовци и латвийци. Такива са още на естите естонци, на финландците суоми, на шведите, дори можем да сме по-смели стигайки до поляци, германци и датчани. Дори да откажем руски и послки като по-късно мигрирали към Балтика, то балтийските еизици както казах са освен споменатите 2-3 и още поне 3!

2. Цани Гинчев удивително пропуска фундаментален европейски пример като Франция - там франките дават името на държавата и до днес, но френския е романски език и не е германски на франките, а последва езика на гали, келти итн. Това е основен европример в който завоевателя губи езика си, но дава име на държава.

3. За споменаите думи и други езикови форми или частици аз не мога да се произнеса, защото не съм лингвист и за това ще се доверя с някаква "доза" съмнение на теб и Спароток, чийто постинг е, но ако сравним словното ногатство на българския език това не е много, разбира се е неотречимо и доказва тракийското в езика ни, КОЕТО Е НОРМАЛНО, ЗАЩОТО НИЕ СМЕ НАСЛЕДНИЦИ И НА ТРАКИТЕ, но това не доказва, че сме предимно траки. Много от спорещите в нета посочват думи с ирански произход или всякакъв. Аз все пак съм склонен да се "върна" към старата теза за микс между траки, славяни и българи.
цитирай
8. dolsineq - 5. blackpredator За много години, Блек!
02.01.2013 11:10
blackpredator написа:
То и кастилския е тракийски диалект

Снежи-сладолед-сладък-Дуца
Айде разтопи се от коментара ми...:P

......................
– Айде, стига, че вече ми се прияде кастилски сладолед...;)
цитирай
9. dolsineq - 6. e11e - Браво !
02.01.2013 11:19
e11e написа:
Радвам се, когато прочета умни публикации, написани от нормални хора !

..................................
– Трудна тема бих казала, с много ровичкане из речниците, а Павел доста добре е систематизирал отделните граматически групи.
цитирай
10. dolsineq - Снеже, поздравления за избора! ...
02.01.2013 11:40
sparotok написа:
Снеже, поздравления за избора! Темата е важна и трябва да се популяризира...Пък на когото не се харесва написаното...да не го чете:)

..............................
– Поздравленията са за теб, Павел, че си имал волята и търпението да анализираш и представиш връзката на българският с тракийският език! Искам само да вметна, че темата не е изчерпана и работата по нея и сега продължава...:)
цитирай
11. stela50 - Поздрави, Снеже ... не е случайна връзката ...
02.01.2013 11:50
Материалът е много ясно и разбираемо поднесен...
всеки път, когато се чете нещо интересно и важно
като представената статия , читателят се подсеща
за други факти и доказателства, или просто открива
за себе си нещо неволно пропуснато....
Честита Нова година !
Да е здрава, успешна, добра, сбъдната за всички !
цитирай
12. saportok - Тези тракийски падежи от коя тра...
02.01.2013 12:00
Тези тракийски падежи от коя тракийска литература ги изкарахте?Къде намерихте преведени тракийски изречения,че и падежи класирахте,и то-не един.
За думите няма да питам,мястото на такива дискусии не е в блог.бг но и думите са общо взето измислица.
Но за падежи направо не знам какво да кажа.Падежи,че и форми на личните местоимения,без изречения.
Много усилено копирате блога на тартора си.Работата е сериозна,очевидно Вие ще сте новият тракийски сатрап след напускането Му.
Весела и щастлива Нова година.
цитирай
13. dolsineq - 8. germantiger - Няколко неточности, да не кажа манипулации:
02.01.2013 12:01
germantiger написа:
1. Балтийските езици въобще не са само тези на литовци и латвийци. Такива са още на естите естонци, на финландците суоми, на шведите, дори можем да сме по-смели стигайки до поляци, германци и датчани. Дори да откажем руски и послки като по-късно мигрирали към Балтика, то балтийските еизици както казах са освен споменатите 2-3 и още поне 3!

2. Цани Гинчев удивително пропуска фундаментален европейски пример като Франция - там франките дават името на държавата и до днес, но френския е романски език и не е германски на франките, а последва езика на гали, келти итн. Това е основен европример в който завоевателя губи езика си, но дава име на държава.

3. За споменаите думи и други езикови форми или частици аз не мога да се произнеса, защото не съм лингвист и за това ще се доверя с някаква "доза" съмнение на теб и Спароток, чийто постинг е, но ако сравним словното ногатство на българския език това не е много, разбира се е неотречимо и доказва тракийското в езика ни, КОЕТО Е НОРМАЛНО, ЗАЩОТО НИЕ СМЕ НАСЛЕДНИЦИ И НА ТРАКИТЕ, но това не доказва, че сме предимно траки. Много от спорещите в нета посочват думи с ирански произход или всякакъв. Аз все пак съм склонен да се "върна" към старата теза за микс между траки, славяни и българи.

......................................
Прабългарите дават не само името на държавата тогава, но и оформят елитът – аристокрацията й.

– Тигре, добре коментираш, но пропускаш един важен момент. Прабългарите са всъщност траките, затова се прави и тази връзка между старобългарският и тракийският език, което ще рече, че в новата българска нация от 681 г влизат траки/прабългари/ и славяни, забележи само две етнически групи.
цитирай
14. saportok - да пишеш за българския език и още в ...
02.01.2013 12:08
rustam написа:
да пишеш за българския език и още в заглавието да курдисаш тази глупост:" БългарскиЯ език като..." Ами ти си се подиграла с една от автентичните характеристики на езика ни- "Пълният определителен член"

Пише се: "БългарскиЯТ език като продължение на..."

Аман от неграмотни драскачи!

Понеже виждам,че разбирате от литература,въпрос към Вас,господин rustam:
Възможно ли е да се изведат падежи,въпросителни и склонени местоимения,без да имаме на тракийски език едно автентично изречение от две думи със сигурен превод?Хайде,да кажем корени,представки и наставки могат да се изведат,каталогизирайки имена и топоними,но как става номерът с падежи и уточняване на формите на местоименията?
На"тракийски"има общо три"автентични"изречения,като и трите се предполага(или по-точно допуска) да са на тракийски и са преведени по метода,как ми е най-симпатично.
Нямат превод и 6 автора предлагат 7 превода.
А сега,и падежи.Как?
Весела и щастлива Нова Година!
цитирай
15. dolsineq - 12. stela50 - Поздрави, Снеже ... не е случайна връзката ...
02.01.2013 12:37
stela50 написа:
Материалът е много ясно и разбираемо поднесен...
всеки път, когато се чете нещо интересно и важно
като представената статия , читателят се подсеща
за други факти и доказателства, или просто открива
за себе си нещо неволно пропуснато....
Честита Нова година !
Да е здрава, успешна, добра, сбъдната за всички !

...........................................................
За много години, Таня! Здраве, щастие и късмет на теб и семейството ти!
Езикът е един от признаците, по които се самоопределяме към коя етно група спадаме. Като културен и цивилизован човек бих искала за себе си да знам истината, затова и ще продължавам да поствам подобни теми...:)
цитирай
16. dolsineq - Тези тракийски падежи от коя тра...
02.01.2013 12:44
saportok написа:
Тези тракийски падежи от коя тракийска литература ги изкарахте?Къде намерихте преведени тракийски изречения,че и падежи класирахте,и то-не един.
За думите няма да питам,мястото на такива дискусии не е в блог.бг но и думите са общо взето измислица.
Но за падежи направо не знам какво да кажа.Падежи,че и форми на личните местоимения,без изречения.
Много усилено копирате блога на тартора си.Работата е сериозна,очевидно Вие ще сте новият тракийски сатрап след напускането Му.
Весела и щастлива Нова година.

............................
В общи линии улучи целите ми, но не и написаното в статията!... – Би ли уточнил кое в изложеното на Спароток не е верно? Ако си българин, би трябвало да познаваш езикът ни, но съдейки по коментарът ти, явно не си!
цитирай
17. dolsineq - да пишеш за българския език и още в ...
02.01.2013 12:48
saportok написа:
rustam написа:
да пишеш за българския език и още в заглавието да курдисаш тази глупост:" БългарскиЯ език като..." Ами ти си се подиграла с една от автентичните характеристики на езика ни- "Пълният определителен член"

Пише се: "БългарскиЯТ език като продължение на..."

Аман от неграмотни драскачи!

Понеже виждам,че разбирате от литература,въпрос към Вас,господин rustam:
Възможно ли е да се изведат падежи,въпросителни и склонени местоимения,без да имаме на тракийски език едно автентично изречение от две думи със сигурен превод?Хайде,да кажем корени,представки и наставки могат да се изведат,каталогизирайки имена и топоними,но как става номерът с падежи и уточняване на формите на местоименията?
На"тракийски"има общо три"автентични"изречения,като и трите се предполага(или по-точно допуска) да са на тракийски и са преведени по метода,как ми е най-симпатично.
Нямат превод и 6 автора предлагат 7 превода.
А сега,и падежи.Как?
Весела и щастлива Нова Година!

....................
Какво ще кажеш за стелата, намерена в с. Гела? И тя ли е от марсиански произход?
цитирай
18. saportok - Стелата в Гела и още два надписа са ...
02.01.2013 13:04
Общо три надписа са обявени за тракийски.И аз това казвам.
Ами къде са преводите.Може и този на sparotok.
Знаете ли как се прави превод от непознат език,без билингва?

-Не ме развличайте с отговорите Ви,не питах Вас.Вие сте обикновен тракийски ксерокс.Нямате си идеи.Един от петте блога,копиращи статии на sparotok сте.

-Нищо вярно няма в горният текст на господина,освен че е пропаганда,захапала само приятната част от приятните му извадки.
Питах литератор,да видим той какво ще каже.После можем да попитаме и преводите.За съжаление обаче няма да е по метода"както на sparotok му отърва".
Изобщо не ми са необходими спаротоци,за да го направя :) Никак няма да сте улеснени да подлъгвате.Това не са преведени надписи(а са просто нагласени идеи за превод),а дали са на тракийски,Бог знае.
цитирай
19. dongiovanni - Така, очевидно доста малко хора тук ...
02.01.2013 13:10
Така, очевидно доста малко хора тук са запознати с лингвистичната генеалогия както на българския, така и на редица други европейски езици.
На първо място трябва да отбележим, че тракийският подобно на повечето езици, говорени в Европа принадлежи към индо-европейското езиково семейство - към него принадлежат и балто-славянските езици, германските езици, индо-иранските (арийски) езици, романските и други. Ето защо могат да се намерят огромни прилики в граматично и лексикално отношение между всички тях. Например думата огън - агни на хинди, огонь на руски, ignis на латински, ignite(паля) на английски и др. Без никакво съмнение е, че преди много време индо-европейските племена са говорили един общ език, който в резултат на миграциите и други фактори се разпада на отделни диалекти, оттам - на езици, като разликите между някои от тях са толкова големи, че могат да бъдат уловени само от професионални лингвисти. Като аматьор в тази област, чието единствено оръжие е големият интерес към историческата лингвистика, не мога да приведа безброй много примери в това отношение, но със сигурност това могат да направят съвременните професионални лингвисти, които неизменно определят българския като славянски език - и наистина приликите с руски, сръбски, чешки, полски и др. славянски езици са по-големи, отколкото, с които и да са други езици.
Естествено, сред псевдонаучните среди се разпространява абсурдната от всяка една гледна точка теза за т.нар. автохтонен произход на българите. Никой уважаващ себе си човек не може да вземе насериозно учени като цани гинчев, петър добрев и др. подобни. Автохтонността е добро основание за ултранационализъм и русофобия, но за съжаление противоречи на всякаква научна истина и за всеки човек с елементарни познания в тази област, това е очевидно.
цитирай
20. joysii - Радвам се, когато прочета умни п...
02.01.2013 13:23
e11e написа:
Радвам се, когато прочета умни публикации, написани от нормални хора !

................
Не бих казала,че са особено умни публикациите на господин Спароток, имайки предвид,че не притежава нужните знания и образование в областите където си вре носа.От самолет личи,че е ентусиазиран лаик.
цитирай
21. joysii - Снеже, поздравления за избора! ...
02.01.2013 13:25
sparotok написа:
Снеже, поздравления за избора! Темата е важна и трябва да се популяризира...Пък на когото не се харесва написаното...да не го чете:)

.....................
Определено темата е интересна. И бива да се чете.
НО НЕ ТОЧНО да се четат постингите по тази тема, написани от хора дето си нямат хабер от нея.
Хубаво е да се четат мнения на специалисти по ТАЗИ ТАКА ИНТЕРЕСНА ТЕМА.

цитирай
22. saportok - Много се извинявам, подведох се по ...
02.01.2013 13:28
Много се извинявам,подведох се по лъжовните Ви"познания",които явно черпите от блоговете.Поправям се.
Няма тракийски надпис в Гела.Освен ако първи не го публикувате.
Тракийските надписи с текст(а не отделни думи и имена)са:
1.Езеро.
2.Дунвалий.
3.Кьолмен.
Другото са Ваши измислици.

-Господин sparotok прави самоуличаващ фантастичните му"науки"опит да добави и нов"тракийски надпис".От Ситово.С което доказа нагледно,че имаме грешен човек на погрешното място-някой,който не бива да се занимава изобщо с древни езици,се напъва да превежда и възстановява.

- За тези три надписи няма какво да ни гарантира,че са тракийски.Пръстените и плочата(стелата)имат аналози в Гърция,по-стари по възраст.В точно тази епоха има умишлено използвани и неразчетени до днес тайнописи.Това е допустима версия за заупокойни заклинания.Буквите са чисто гръцки.
На всеки лингвист е ясно,че нито едно от предложенията не може да е превод.

-Какъв точно превод ще ми предложите Вие не е ясно,след като дори не знаете кои са тракийските надписи.
цитирай
23. joysii - Честита Нова година, Долсинея. ...
02.01.2013 13:30
Честита Нова година ,Долсинея.
Бъди здрава, щастлива и умна.
................
Не мисля,че правиш хубаво впечатление с препубликуването на постинги-измишльотини на Спароток.
Но това си е твоя работа.
Колкото повече публичност се дава на неговите творби, толкова повече хора разбират и виждат несъстоятелността на твърденията в тях.
Получава се ефекта на ЛОШИЯ пример,нали се сещаш - не правете като тях да не станете за смях.
Поздрави.
цитирай
24. joysii - Тези тракийски падежи от коя тра...
02.01.2013 13:32
saportok написа:
Тези тракийски падежи от коя тракийска литература ги изкарахте?Къде намерихте преведени тракийски изречения,че и падежи класирахте,и то-не един.
За думите няма да питам,мястото на такива дискусии не е в блог.бг но и думите са общо взето измислица.
Но за падежи направо не знам какво да кажа.Падежи,че и форми на личните местоимения,без изречения.
Много усилено копирате блога на тартора си.Работата е сериозна,очевидно Вие ще сте новият тракийски сатрап след напускането Му.
Весела и щастлива Нова година.

....................
След като Спаро напусне сайта, Долсито с готовност ще се съдере да публикува в своя блог неговите щуротии.
И тогава-хмммм,ще настане супер цирк.
Само почакай! :):):):)
цитирай
25. joysii - 14. dolsineq -
02.01.2013 13:34
Долси,ти кога проведе изследване,че така категорично правиш заключения,бе мила?
Изобщо - след десети клас,чела ли нещо свързано с история,освен фентъзито на Спаро?
цитирай
26. leshoiad - Някой има ли от поддръжнииците на ...
02.01.2013 13:41
Някой има ли от поддръжнииците на тия нереалности да е завършил филология като мен?
Няма, нали.
Пълни фантасмагории са опитите да се представя тракийският език, от който са запазени само двайсетина думи, за основа на българския(
Направо пък безумие е да се твърди, че траките били прабългари.

Научни теории се създават от академични учени. Подобни постинги на любители са наукоподобни фентъзита.
цитирай
27. leshoiad - уфф, нвучете членуването бе - по коментарА, това е допълнение, а не подлог
02.01.2013 13:50
............................
В общи линии улучи целите ми, но не и написаното в статията!... – Би ли уточнил кое в изложеното на Спароток не е верно? Ако си българин, би трябвало да познаваш езикът ни, но съдейки по коментарът ти, явно не си!

езикА ни
ужасссссс
цитирай
28. dolsineq - Може ли някой от вас да ми разтълкува ...
02.01.2013 14:36
Може ли някой от вас да ми разтълкува думите на Еврипид: "На тракийски таблички е записано Орфеевото слово." или и това според вас е измислица?

Да обеснявам ли, кой не иска да се знае за съществуването на траките и защо не се насочват усилията към превод на подобни артефакти?
цитирай
29. dolsineq - 28. leshoiad - уфф, нвучете членуването бе - по коментарА, това е допълнение, а не подло
02.01.2013 14:39
leshoiad написа:
............................
В общи линии улучи целите ми, но не и написаното в статията!... – Би ли уточнил кое в изложеното на Спароток не е верно? Ако си българин, би трябвало да познаваш езикът ни, но съдейки по коментарът ти, явно не си!

езикА ни
ужасссссс

.................................
Преиграваш, опитвайки се да омаловажиш нечии труд, не ни навирай евтини номерца!
цитирай
30. dolsineq - Тези тракийски падежи от коя тра...
02.01.2013 14:41
joysii написа:
saportok написа:
Тези тракийски падежи от коя тракийска литература ги изкарахте?Къде намерихте преведени тракийски изречения,че и падежи класирахте,и то-не един.
За думите няма да питам,мястото на такива дискусии не е в блог.бг но и думите са общо взето измислица.
Но за падежи направо не знам какво да кажа.Падежи,че и форми на личните местоимения,без изречения.
Много усилено копирате блога на тартора си.Работата е сериозна,очевидно Вие ще сте новият тракийски сатрап след напускането Му.
Весела и щастлива Нова година.

....................
След като Спаро напусне сайта, Долсито с готовност ще се съдере да публикува в своя блог неговите щуротии.
И тогава-хмммм,ще настане супер цирк.
Само почакай! :):):):)

.......................
Пести си тогава енергията, за да не се наложи да минеш на изкуствено дишане...
цитирай
31. dolsineq - За много години, Джоуси! Здраве, щастие и късмет на теб и семейството ти!
02.01.2013 14:53
joysii написа:
Честита Нова година ,Долсинея.
Бъди здрава, щастлива и умна.
................
Не мисля,че правиш хубаво впечатление с препубликуването на постинги-измишльотини на Спароток.
Но това си е твоя работа.
Колкото повече публичност се дава на неговите творби, толкова повече хора разбират и виждат несъстоятелността на твърденията в тях.
Получава се ефекта на ЛОШИЯ пример,нали се сещаш - не правете като тях да не станете за смях.
Поздрави.

...................................
Джоуси, има много исторически факти, които потвърждават присъствието на древна балканска /тракийска/ култура и аз като българка, бих искала да разбера истината. С обиди нищо няма да постигнеш, а ако продължаваш, просто няма да те чета.
цитирай
32. dolsineq - Така, очевидно доста малко хора тук ...
02.01.2013 15:13
dongiovanni написа:
Така, очевидно доста малко хора тук са запознати с лингвистичната генеалогия както на българския, така и на редица други европейски езици.
На първо място трябва да отбележим, че тракийският подобно на повечето езици, говорени в Европа принадлежи към индо-европейското езиково семейство - към него принадлежат и балто-славянските езици, германските езици, индо-иранските (арийски) езици, романските и други. Ето защо могат да се намерят огромни прилики в граматично и лексикално отношение между всички тях. Например думата огън - агни на хинди, огонь на руски, ignis на латински, ignite(паля) на английски и др. Без никакво съмнение е, че преди много време индо-европейските племена са говорили един общ език, който в резултат на миграциите и други фактори се разпада на отделни диалекти, оттам - на езици, като разликите между някои от тях са толкова големи, че могат да бъдат уловени само от професионални лингвисти. Като аматьор в тази област, чието единствено оръжие е големият интерес към историческата лингвистика, не мога да приведа безброй много примери в това отношение, но със сигурност това могат да направят съвременните професионални лингвисти, които неизменно определят българския като славянски език - и наистина приликите с руски, сръбски, чешки, полски и др. славянски езици са по-големи, отколкото, с които и да са други езици.
Естествено, сред псевдонаучните среди се разпространява абсурдната от всяка една гледна точка теза за т.нар. автохтонен произход на българите. Никой уважаващ себе си човек не може да вземе насериозно учени като цани гинчев, петър добрев и др. подобни. Автохтонността е добро основание за ултранационализъм и русофобия, но за съжаление противоречи на всякаква научна истина и за всеки човек с елементарни познания в тази област, това е очевидно.

.....................
Говорим конкретно за приликите на българският с тракийският език. Останалото е без значение...
цитирай
33. joysii - 32. dolsineq
02.01.2013 15:39
Долси, но кого обиждам аз!?
Нима не е вярно,че Спраток и ти сте съвсем необразовани в областта на история, археологията и лингвистиката???
Никой от вас не е завършил тези специалности в университет.Това е факт. Защо да е обида?
цитирай
34. joysii - 29. dolsineq -
02.01.2013 15:44
"Да обеснявам ли, "
................
Сакън, Долси, не обЕснявай нищо! Нито ти ,нито дружинката блогбегейски историци,че направо ни обЕЕЕЕсихте,застреляхте ни в упор с тия шантавлъци за древна тракийска вселенска значимост.
Виж,има нужда да си обЯЯЯЯсните някои неща,но за това ще ви помогне не фантазията, а изследванията на специалисти в съответните области.
цитирай
35. joysii - 32. dolsineq
02.01.2013 15:50
Моите уважения за това че се чувстваш българка и се интересуваш от миналото на своята родина,НО истината няма да я намериш сред фентъзи постинги в блог.бг.,мила.
Бих те посъветвала да се информираш и да се доверяваш на специалисти.Наистина,те нямат никаква причина да изопачават фактите или да укриват истини,както непрекъснато се натяква от местните дрънкала на тема история.
Аз също съм човек, който проявява невероятно любопитство по отношение на нашето минало. Живея сред археолози, и нямаш представа колко е вълнуващо да си в течение на техните проучвания и открития.
цитирай
36. blackpredator - Стига сте се правили,
02.01.2013 15:53
на много умни с тоя Член.

В блога се пише на лингва трака...
Ей и постингА е за това.
цитирай
37. dolsineq - "Да обеснявам ли, ". . . . ...
02.01.2013 16:15
joysii написа:
"Да обеснявам ли, "
................
Сакън, Долси, не обЕснявай нищо! Нито ти ,нито дружинката блогбегейски историци,че направо ни обЕЕЕЕсихте,застреляхте ни в упор с тия шантавлъци за древна тракийска вселенска значимост.
Виж,има нужда да си обЯЯЯЯсните някои неща,но за това ще ви помогне не фантазията, а изследванията на специалисти в съответните области.

............................
Изобщо не са "шантавлъци" и комшиите "гърци" го знаят най– добре, Джойси. Гориха без жал старобългарска книжнина, но колкото и да се стараха, не успяха всичко да заличат...
цитирай
38. leshoiad - Драги, не се правя на много умен, а е задължително
02.01.2013 16:37
blackpredator написа:
на много умни с тоя Член.

В блога се пише на лингва трака...
Ей и постингА е за това.за всеки културен човек да спазва правописните норми. Смешно е да прокламираш, че българският език е с тракийски корени, а да не знаеш нормите му!!!

Сега по въпроса за траките. Трябва да си луд, за да отречеш, че те са създали велика култура. Въпросът е, че ролята им се абсолютизира. Те са САМО ЕДНА от съставките на българския етнос, а в тези теории се възвеличават до единствените основи и дори се търсят следи от тях по целия свят. Траките са изследвани от историята, продължават проучваниятта за тях, а митологизирането им не е от полза за науката.
Преди траките е имало напълно непознати на науката народи, които НЕ СА траки.
цитирай
39. dolsineq - на много умни с тоя Член. В блога се ...
02.01.2013 17:03
leshoiad написа:
blackpredator написа:
на много умни с тоя Член.

В блога се пише на лингва трака...
Ей и постингА е за това.за всеки културен човек да спазва правописните норми. Смешно е да прокламираш, че българският език е с тракийски корени, а да не знаеш нормите му!!!

Сега по въпроса за траките. Трябва да си луд, за да отречеш, че те са създали велика култура. Въпросът е, че ролята им се абсолютизира. Те са САМО ЕДНА от съставките на българския етнос, а в тези теории се възвеличават до единствените основи и дори се търсят следи от тях по целия свят. Траките са изследвани от историята, продължават проучваниятта за тях, а митологизирането им не е от полза за науката.
Преди траките е имало напълно непознати на науката народи, които НЕ СА траки.

.................................
Споделям изцяло мнението ти. Траките са оставили своят отпечатък върху историята – Критско–минойската култура, Перперикон, гробниците, светилищата, керамичните плочки – са живите доказателства от това време. Тези артефакти не са дело на Елада, а на траките. Защо трябва да ги подценяваме? Духът им е силен и всеки дръзнал да се опълчи срещу тях, ще получи свише своето възмездие!
цитирай
40. leshoiad - Точно за обективно отношение към ...
02.01.2013 17:19
Точно за обективно отношение към тракийската култура става въпрос. Да се подценява е глупаво, но и не трябва да се издига в култ. Ако обидите и псувните в блоговете изчеззнат и се водят културни спорове, всички ще спечелят. Напоследък се изродиха тия спорове до пълна порнография. А само в културния спор се ражда истината, така че дано през Новата спрат тия противни неща!
цитирай
41. tikoev - на много умни с тоя Член. В блога се ...
02.01.2013 17:42
dolsineq написа:
leshoiad написа:
blackpredator написа:
на много умни с тоя Член.

В блога се пише на лингва трака...
Ей и постингА е за това.за всеки културен човек да спазва правописните норми. Смешно е да прокламираш, че българският език е с тракийски корени, а да не знаеш нормите му!!!

Сега по въпроса за траките. Трябва да си луд, за да отречеш, че те са създали велика култура. Въпросът е, че ролята им се абсолютизира. Те са САМО ЕДНА от съставките на българския етнос, а в тези теории се възвеличават до единствените основи и дори се търсят следи от тях по целия свят. Траките са изследвани от историята, продължават проучваниятта за тях, а митологизирането им не е от полза за науката.
Преди траките е имало напълно непознати на науката народи, които НЕ СА траки.

.................................
Споделям изцяло мнението ти. Траките са оставили своят отпечатък върху историята – Критско–минойската култура, Перперикон, гробниците, светилищата, керамичните плочки – са живите доказателства от това време. Тези артефакти не са дело на Елада, а на траките. Защо трябва да ги подценяваме? Духът им е силен и всеки дръзнал да се опълчи срещу тях, ще получи свише своето възмездие!

Че са тракийски артефакти, са! Признавам. Но къде са тези българи или още не са преплували Дунава хванати за опашките на конете си или ...за каквото са се хванали! Защо не се ориентирате към телефонните измами? По-рентабилни са, ВЕРВАЙТЕ ми! Послушайте ме, само ще спечелите.
цитирай
42. saportok - на много умни с тоя Член. В блога се ...
02.01.2013 17:43
dolsineq написа:
leshoiad написа:
blackpredator написа:
на много умни с тоя Член.

В блога се пише на лингва трака...
Ей и постингА е за това.
за всеки културен човек да спазва правописните норми. Смешно е да прокламираш, че българският език е с тракийски корени, а да не знаеш нормите му!!!

Сега по въпроса за траките. Трябва да си луд, за да отречеш, че те са създали велика култура. Въпросът е, че ролята им се абсолютизира. Те са САМО ЕДНА от съставките на българския етнос, а в тези теории се възвеличават до единствените основи и дори се търсят следи от тях по целия свят. Траките са изследвани от историята, продължават проучваниятта за тях, а митологизирането им не е от полза за науката.
Преди траките е имало напълно непознати на науката народи, които НЕ СА траки.

.................................
Споделям изцяло мнението ти. Траките са оставили своят отпечатък върху историята – Критско–минойската култура, Перперикон, гробниците, светилищата, керамичните плочки – са живите доказателства от това време. Тези артефакти не са дело на Елада, а на траките. Защо трябва да ги подценяваме? Духът им е силен и всеки дръзнал да се опълчи срещу тях, ще получи свише своето възмездие!

Изключително дълбоко съждение,мис тракийска xeroxlady.
Въпросите още седят.Вие не знаете кои са тракийските надписи,превеждате всичко през кирилица и накрая завършвате дискусиите с такива дълбоки морални обобщения,че човек започва направо да се чуди,къде е попаднал.
Възмездието на Бога щело да ме тресне по главата,ако отрека минойците да са траки.

-Ако сте некакви всетракийски пастори,бъдете живи и здрави, просто оттеглете претенциите си че изобщо имате нещо общо с науката и готово.

-Ако ли не,отъждествяването Ви с траките няма много да помогне.Теориите и магьосничествата Ви не струват,нямат реална база,и отхвърлянето им няма нищо общо с някакво отхвърляне на тракийската култура.
Даже само подобни тенденции в мисленето показват,че Вие просто употребявате тракийската култура,а не я изучавате.Който не е с Вас,е против траките и готово.
Боже,че Вие имате изключителни права върху траките,защитени от самия господ Бог очевидно.Който трескал по главите,на ползу роду.
Браво на Вас.
цитирай
43. germantiger - ...
02.01.2013 17:44
Долсинея, в моя коментар 8 посочих грешката, пропуска или невежеството на Цани Гинчев - той твърди, че езика на завоевателя не било логично или не можело да изчезне, а той - завоевателя да даде името само на държавата.

Франция е пример показваща Цани Гинчев като незнаещ или манипулиращ - именно във Франция германските франки дават името, но губят езика си.

Казваш, че пра или прото или просто българите "дават" аристокрацията на България, това правят и франките и именно майордома на франките Карл Мартел - "Чука" размазва арабите при Поатие и спасява западна от Европа от Ислам.

Твърдението, че българите са траки не е доказано, но е възможност - ти обаче го заявяваш категорично и безспорно защото си убедена в него - това не го прави истинно!
цитирай
44. dolsineq - 42. tikoev - на много умни с тоя Член. В блога се ...
02.01.2013 18:10
Че са тракийски артефакти, са! Признавам. Но къде са тези българи или още не са преплували Дунава хванати за опашките на конете си или ...за каквото са се хванали! Защо не се ориентирате към телефонните измами? По-рентабилни са, ВЕРВАЙТЕ ми! Послушайте ме, само ще спечелите.
....................................................
Ако имаш мерак някой да те излъже, изпиши си тел. номер и чакай изненада...:)
цитирай
45. dolsineq - 43. saportok - на много умни с тоя Член. В блога се ...
02.01.2013 18:24
Изключително дълбоко съждение,мис тракийска xeroxlady.
Въпросите още седят.Вие не знаете кои са тракийските надписи,превеждате всичко през кирилица и накрая завършвате дискусиите с такива дълбоки морални обобщения,че човек започва направо да се чуди,къде е попаднал.
Възмездието на Бога щело да ме тресне по главата,ако отрека минойците да са траки.

-Ако сте некакви всетракийски пастори,бъдете живи и здрави, просто оттеглете претенциите си че изобщо имате нещо общо с науката и готово.

-Ако ли не,отъждествяването Ви с траките няма много да помогне.Теориите и магьосничествата Ви не струват,нямат реална база,и отхвърлянето им няма нищо общо с някакво отхвърляне на тракийската култура.
Даже само подобни тенденции в мисленето показват,че Вие просто употребявате тракийската култура,а не я изучавате.Който не е с Вас,е против траките и готово.
Боже,че Вие имате изключителни права върху траките,защитени от самия господ Бог очевидно.Който трескал по главите,на ползу роду.
Браво на Ва.с
..........................................
Имам една тайна привичка попадна ли в исторически музей тайно да докосвам някой предмети. Така миналото се пренася изцяло в мен. За моите 52 г до момента само на две места нямах смелостта това да го направя. Едното беше на Перперикон, каменното кресло, в което е седял жрецът. Познатите ми се изредиха да сядат в него и да се снимат за спомен, а аз нямах кураж, дори да го докосна с пръст. Усетих една невидима преграда, беше наистина много странно.
Второто място, което ми подейства по същият начин беше залата за инквизиции в замъкът "Моосхам" Австрия. Стоях до вратата през цялото време и от разстояние разглеждах уредите за мъчения. Все ми е едно как ще разтълкуваш коментарът ми, просто споделих онова, което лично с мен се случи.
цитирай
46. tikoev - Че са тракийски артефакти, са! П...
02.01.2013 18:45
dolsineq написа:
Че са тракийски артефакти, са! Признавам. Но къде са тези българи или още не са преплували Дунава хванати за опашките на конете си или ...за каквото са се хванали! Защо не се ориентирате към телефонните измами? По-рентабилни са, ВЕРВАЙТЕ ми! Послушайте ме, само ще спечелите.
....................................................
Ако имаш мерак някой да те излъже, изпиши си тел. номер и чакай изненада...:)

:) Харесваш ми...на кой от розовите телефони да се обадя? Не, честно, защо не врътнем една групняга? ! За ползу тракийского роду! :)
цитирай
47. saportok - Добре, в крайна сметка за разлика от ...
02.01.2013 19:02
Добре,в крайна сметка за разлика от съратниците Ви ми се види,че не сте толкова лош и злостен човек,като повечето от тях.
Но личните Ви преживявания в различни музеи и обекти са едно,действителността е друго нещо.
Това,че Ви е харесал Перперек е хубаво.Хубаво,че Ви харесват и"преводите"на"тракийския език".Добре е,че се интересувате.
Но това да Ви харесват"преводите"и това да са верни,са две различни неща.Едно е да споделяте личното си светоусещане,друго е да го налагате на другите като правилно.
Бъдете здрава и за много години!
цитирай
48. rustam - Освен всичко друго
02.01.2013 19:03
тази писаница на долсинея съдържа и една вулгарна и евтина спекулация. А именно, че молитвата "Отче наш" в началото е написана на старобългарски.
Нищо подобно! Тектът е поднесен на т.н. "черковнославянски", който не представлява нищо друго, освен руска преработка на СТБЕзик, направена в края на 14 век.

Доказателство за това е липсата на "колямата носовка" в думите, като например в думата "будет", а също и изписването на звука "И" именно като "И". В старобългарския този звук се изписва така:"Н"

По-надолу в текста са изписани куп глупости като това, че суфиксът"Е" бил за умалително название. В същото време примерите които "досинея" сочи: "Воле,Бане, Боре" са форми за звателен падеж, а не умалителни форми!

Тотална некомпетенсност и чудовищен примитивизъм лъха от всеки ред на тази статия!
цитирай
49. dolsineq - Че са тракийски артефакти, са! П...
02.01.2013 19:18
tikoev написа:
[quote=dolsineq]Че са тракийски артефакти, са! Признавам. Но къде са тези българи или още не са преплували Дунава хванати за опашките на конете си или ...за каквото са се хванали! Защо не се ориентирате към телефонните измами? По-рентабилни са, ВЕРВАЙТЕ ми! Послушайте ме, само ще спечелите.
....................................................
Ако имаш мерак някой да те излъже, изпиши си тел. номер и чакай изненада...:)

:) Харесваш ми...на кой от розовите телефони да се обадя? Не, честно, защо не врътнем една групняга? ! За ползу тракийского роду! :)[/quote
..........................
Става, през лятото на морето и на живо, не съм дост с телефоните...:)
цитирай
50. dolsineq - Добре, в крайна сметка за разлика от ...
02.01.2013 19:26
saportok написа:
Добре,в крайна сметка за разлика от съратниците Ви ми се види,че не сте толкова лош и злостен човек,като повечето от тях.
Но личните Ви преживявания в различни музеи и обекти са едно,действителността е друго нещо.
Това,че Ви е харесал Перперек е хубаво.Хубаво,че Ви харесват и"преводите"на"тракийския език".Добре е,че се интересувате.
Но това да Ви харесват"преводите"и това да са верни,са две различни неща.Едно е да споделяте личното си светоусещане,друго е да го налагате на другите като правилно.
Бъдете здрава и за много години!

.........................
Има направени преводи, но липсва желание и кураж за доказване, освен това срещу тях ще се опълчат гърци, руснаци, германци. Историята е и политика, драги, а политиката – пари!
цитирай
51. dolsineq - тази писаница на долсинея съдържа и ...
02.01.2013 19:34
rustam написа:
тази писаница на долсинея съдържа и една вулгарна и евтина спекулация. А именно, че молитвата "Отче наш" в началото е написана на старобългарски.
Нищо подобно! Тектът е поднесен на т.н. "черковнославянски", който не представлява нищо друго, освен руска преработка на СТБЕзик, направена в края на 14 век.

Доказателство за това е липсата на "колямата носовка" в думите, като например в думата "будет", а също и изписването на звука "И" именно като "И". В старобългарския този звук се изписва така:"Н"

По-надолу в текста са изписани куп глупости като това, че суфиксът"Е" бил за умалително название. В същото време примерите които "досинея" сочи: "Воле,Бане, Боре" са форми за звателен падеж, а не умалителни форми!

Тотална некомпетенсност и чудовищен примитивизъм лъха от всеки ред на тази статия!

...............................
Рустаме, къде съм излъгала? След молитвата има насочващ линк, натисни го и ще откриеш Америка.
Тази молитва е писана за поданиците на нова България. Германска ли да е нарека или гръцка?
цитирай
52. saportok - Добре, в крайна сметка за разлика от ...
02.01.2013 19:43
dolsineq написа:
saportok написа:
Добре,в крайна сметка за разлика от съратниците Ви ми се види,че не сте толкова лош и злостен човек,като повечето от тях.
Но личните Ви преживявания в различни музеи и обекти са едно,действителността е друго нещо.
Това,че Ви е харесал Перперек е хубаво.Хубаво,че Ви харесват и"преводите"на"тракийския език".Добре е,че се интересувате.
Но това да Ви харесват"преводите"и това да са верни,са две различни неща.Едно е да споделяте личното си светоусещане,друго е да го налагате на другите като правилно.
Бъдете здрава и за много години!

.........................
Има направени преводи, но липсва желание и кураж за доказване, освен това срещу тях ще се опълчат гърци, руснаци, германци. Историята е и политика, драги, а политиката – пари!

Историята е наука.
Направени преводи има,но както казах-не са преводи и няма да станат.
За превод говорим,когато имаме език и възможността да прехвърляме информация двупосочно.
И вторият,особено показателен момент:преводът трябва да подлежи на проверка.
Всички"направени преводи"залагат преди всичко на невъзможността да бъдат проверени и приложени другаде.Грозен факт.Такива преводи могат да се направят милиони,но никой здравомислещ учен няма да ги признае,без значение от етноса му.И също така няма да се втурне да ги прави.
Бъдете здрава!
цитирай
53. rustam - Проблемът ти, долсинея, е,
02.01.2013 19:52
че за теб, както и за хиляди други, върхът на знанието и последна инстанция е "Уикипедия" Смятате, че всяка глупост, публикувана там е истина.
Виж си втория ред: "Молитвата е изписана на старобългарски език"

Не е написана на СТБЕ, не е. Написана е на черковнославянски.

Както и "Воле, Боре" не са умалителни имена, а форми за звателен падеж.

Езикът има свои закони и изучаването му е наука. Свободните наукообразни съчинения, които си пльоснала тук нямат нищо общо с науката.
цитирай
54. tikoev - Че са тракийски артефакти, са! П...
02.01.2013 20:05
dolsineq написа:
tikoev написа:
[quote=dolsineq]Че са тракийски артефакти, са! Признавам. Но къде са тези българи или още не са преплували Дунава хванати за опашките на конете си или ...за каквото са се хванали! Защо не се ориентирате към телефонните измами? По-рентабилни са, ВЕРВАЙТЕ ми! Послушайте ме, само ще спечелите.
Ох! хайде да си говорим за сериозни неща тогава! Виждам, че си посетила моят скромен блог. Очаквам сериозни предложения. Не си падам по плажен секс (много боли от пуст морски пясък) Предложи нещо друго! :)
....................................................
Ако имаш мерак някой да те излъже, изпиши си тел. номер и чакай изненада...:)

:) Харесваш ми...на кой от розовите телефони да се обадя? Не, честно, защо не врътнем една групняга? ! За ползу тракийского роду! :)[/quote
..........................
Става, през лятото на морето и на живо, не съм дост с телефоните...:)

цитирай
55. sparotok - мъдреците се появиха:)
02.01.2013 20:18
Снеже, хората, които пишат глупости са удобни на всеки и никой не ги закача. Когато обаче някой публикува една неудобна истина, то недобросъвестните прииждат бързо:)

Не им обръщай внимание, те са учили по времето на Живков, не са си правили труда да потърсят нещо сами. Дискусия с такива индивиди е безмислена, те нито могат, нито желаят да приемам каквото и да е било, ако то се отличава от собствените им закостенели представи.

Слава Богу това са една малка група човечета...повечето останали хора са способни на самостоятелно мислене. Представиш ли им алтернативна информация те ще видят истината.

цитирай
56. dolsineq - Добре, в крайна сметка за разлика от ...
02.01.2013 20:24
saportok написа:
dolsineq написа:
saportok написа:
Добре,в крайна сметка за разлика от съратниците Ви ми се види,че не сте толкова лош и злостен човек,като повечето от тях.
Но личните Ви преживявания в различни музеи и обекти са едно,действителността е друго нещо.
Това,че Ви е харесал Перперек е хубаво.Хубаво,че Ви харесват и"преводите"на"тракийския език".Добре е,че се интересувате.
Но това да Ви харесват"преводите"и това да са верни,са две различни неща.Едно е да споделяте личното си светоусещане,друго е да го налагате на другите като правилно.
Бъдете здрава и за много години!

.........................
Има направени преводи, но липсва желание и кураж за доказване, освен това срещу тях ще се опълчат гърци, руснаци, германци. Историята е и политика, драги, а политиката – пари!

Историята е наука.
Направени преводи има,но както казах-не са преводи и няма да станат.
За превод говорим,когато имаме език и възможността да прехвърляме информация двупосочно.
И вторият,особено показателен момент:преводът трябва да подлежи на проверка.
Всички"направени преводи"залагат преди всичко на невъзможността да бъдат проверени и приложени другаде.Грозен факт.Такива преводи могат да се направят милиони,но никой здравомислещ учен няма да ги признае,без значение от етноса му.И също така няма да се втурне да ги прави.
Бъдете здрава!

.........................
Не бъдете толкова сигурни в заключенията си. Древната история е непредвидима...:)
цитирай
57. mamkamu - Извинявам се, но това са почти пълни ...
02.01.2013 20:25
Извинявам се, но това са почти пълни глупости :)
цитирай
58. valsodar - От частичен случай с натъманяване ...
02.01.2013 20:30
От частичен случай с натъманяване на 5 думи, да се правят тотални обобщения за заговор на научната ни общност от историци, насочен срещу новата вълна на тракедонизма, е това го можете само вие и само тук - евала!
цитирай
59. dolsineq - Извинявам се, но това са почти пълни ...
02.01.2013 20:39
mamkamu написа:
Извинявам се, но това са почти пълни глупости :)

........................................
Статията или коментарите? Цивилизацията може и да отмре, но езикът се запазва – било от писмените сведения или от етносната група...
цитирай
60. sparotok - как да не се смее човек
02.01.2013 20:40
Снеже, скептиците четат упорито...със затворени очи:))

В работата са цитирани уважавани езиковеди като Вл.Георгиев, И.Дуриданов и К.Влахов...даже са дадени и точните страници...но как да четеш със затворени очи:)

Когато някой възрази без да представи аргументи и се обосновава на доказателство като -така ми се чини...просто показва безсилието си да обори дадено твърдение, надявайки се, че другия ще се изплаши от негативното отношение...

Тия хора не разбират, че стават за смях:)
цитирай
61. dolsineq - От частичен случай с натъманяване ...
02.01.2013 20:41
valsodar написа:
От частичен случай с натъманяване на 5 думи, да се правят тотални обобщения за заговор на научната ни общност от историци, насочен срещу новата вълна на тракедонизма, е това го можете само вие и само тук - евала!

................................
Статията е само върхът на айсберга, истинската й същност или съдържание е дебела книжка...:)
цитирай
62. saportok - Снеже, хората, които пишат глуп...
02.01.2013 20:41
sparotok написа:
Снеже, хората, които пишат глупости са удобни на всеки и никой не ги закача. Когато обаче някой публикува една неудобна истина, то недобросъвестните прииждат бързо:)

Не им обръщай внимание, те са учили по времето на Живков, не са си правили труда да потърсят нещо сами. Дискусия с такива индивиди е безмислена, те нито могат, нито желаят да приемам каквото и да е било, ако то се отличава от собствените им закостенели представи.

Слава Богу това са една малка група човечета...повечето останали хора са способни на самостоятелно мислене. Представиш ли им алтернативна информация те ще видят истината.


Страхотен отговор на разсипията,на която директно подложих манипулациите Ви,скъпи ми господин sparotok.Аз заявявам,че склоненията и падежите му са измислици,нямащи на какво да стъпят,а и думите са манипулации в много от случаите,но не си струва усилието дума по дума,той ми отговаря:
"Скъпи съотечественици,най после дойде Видовден за нас и аз написах нова статия!"

-Безсмислен дебат.Трябва или преднамерен лъжец доброволно да си признае,или да влеем ум на изглупели хора,не желаещи да поумняват.В крайна сметка просто троша сили и нерви за да преливам от пусто в празно.
Очевидно първоначалната ми насока е неслучайно избрана,по-разумна е.
цитирай
63. dolsineq - Снеже, скептиците четат упорито. . ...
02.01.2013 20:53
sparotok написа:
Снеже, скептиците четат упорито...със затворени очи:))

В работата са цитирани уважавани езиковеди като Вл.Георгиев, И.Дуриданов и К.Влахов...даже са дадени и точните страници...но как да четеш със затворени очи:)

Когато някой възрази без да представи аргументи и се обосновава на доказателство като -така ми се чини...просто показва безсилието си да обори дадено твърдение, надявайки се, че другия ще се изплаши от негативното отношение...

Тия хора не разбират, че стават за смях:)

........................................
Съжалявам, че ме домързя навремето да се подготвя по история, а бях почнала и то много сериозно да уча... Присмехулниците да си запазят дюдюканията, ще им потрябват за други случаи...;)
цитирай
64. tikoev - Снеже, чакам те на по-ниско ниво. . . ...
02.01.2013 21:00
Снеже, чакам те на по-ниско ниво...Мммммм!
цитирай
65. dolsineq - Снеже, чакам те на по-ниско ниво. . . ...
02.01.2013 21:15
tikoev написа:
Снеже, чакам те на по-ниско ниво...Мммммм!

..................................
Само на морско ниво, под и над не ги признавам...;)
цитирай
66. mariniki - За много години и нека Бог е с нас!
02.01.2013 21:19
Честита Нова година, Снежи... и бъди щастлива...
цитирай
67. tikoev - Снеже, чакам те на по-ниско ниво. . . ...
02.01.2013 21:23
dolsineq написа:
tikoev написа:
Снеже, чакам те на по-ниско ниво...Мммммм!

..................................
Само на морско ниво, под и над не ги признавам...;)

Добре де, ще те кача на по-високо с 19 см...Повече не мога...Не мога да се надскоча! :)
цитирай
68. dolsineq - Снеже, чакам те на по-ниско ниво. . . ...
02.01.2013 21:45
tikoev написа:
dolsineq написа:
tikoev написа:
Снеже, чакам те на по-ниско ниво...Мммммм!

..................................
Само на морско ниво, под и над не ги признавам...;)

Добре де, ще те кача нап о-високо с 19 см...Повече не мога...Не мога да се надскоча! :)

.......................................
– Кога успя и да го измериш...:–)))))))))) Много си чевръст...:)
цитирай
69. dolsineq - 67. mariniki - За много години и нека Бог е с нас!
02.01.2013 21:55
mariniki написа:
Честита Нова година, Снежи... и бъди щастлива...

.....................................
За много години, Мария! Здраве, щастие и късмет желая на теб и семейството ти! :)
цитирай
70. germantiger - "Дребнавостта" ми предизвиканаот вас (казано на шега или не на шега)
03.01.2013 08:38
ГЛЕДАМ, ЧЕ КОМЕНТАРА МИ ЗА НЕВЕЖЕСТВОТО ИЛИ МАНИПУЛАЦИЯТА ИЛИ ГРЕШКАТА НА ЦАНИ ГИНЧЕВ НИТО ТИ, НИТО СПАРОТОК НЕ СТЕ РЕКОМЕНТИРАЛИ.

Отбелязвам този "дребен детайл", защото явно показва моята правота, каквато правота НИКОГА не признавате другиму - а в случая имаме такава - категорично!
цитирай
71. dolsineq - Долсинея, в моя коментар 8 посочих ...
03.01.2013 09:02
germantiger написа:
Долсинея, в моя коментар 8 посочих грешката, пропуска или невежеството на Цани Гинчев - той твърди, че езика на завоевателя не било логично или не можело да изчезне, а той - завоевателя да даде името само на държавата.

Франция е пример показваща Цани Гинчев като незнаещ или манипулиращ - именно във Франция германските франки дават името, но губят езика си.

Казваш, че пра или прото или просто българите "дават" аристокрацията на България, това правят и франките и именно майордома на франките Карл Мартел - "Чука" размазва арабите при Поатие и спасява западна от Европа от Ислам.

Твърдението, че българите са траки не е доказано, но е възможност - ти обаче го заявяваш категорично и безспорно защото си убедена в него - това не го прави истинно!

..............................
За много години, Тигре! За теб е интересно да разбереш, защо съм толкова категорична, че българите са всъщност траките... Първото, което ми дава основание да го твърдя е езикът ни. Били сме под латинско, гръцко и турско владичество и въпреки това сме си запазили езикът. Може да имаме внесени чуждици, което си е напълно естествено, но нашият език е съвсем различен от тия на поробителите ни. Това за мен е много важна характеристика.
Второто – наложената насилствено християнска религия, която и сега не се приема от мнозинството българи, няма значение, че я изповядва. Българите сме езичници. Вярващи сме, но определено не точно в Христос. Почти всички българи имат свои кумири, носим тайно амулети срещу уроки, за късмет, закачваме конци по дърветата за здраве край манастирите и т.н. Кланяме се и сега на Слънцето и се обличаме в бяло... Билкари и вещари сме, понякога граничещо и до психоза. Да не говорим за топонимите – Тракия, Янтра... запазени от древността. Моята фамилия се е казвала Вълкови поколения назад, мой познат носи фамилия Гетов – нямам предвид Гет от блога....:)
цитирай
72. dolsineq - ГЛЕДАМ, ЧЕ КОМЕНТАРА МИ ЗА НЕВЕЖ...
03.01.2013 09:07
germantiger написа:
ГЛЕДАМ, ЧЕ КОМЕНТАРА МИ ЗА НЕВЕЖЕСТВОТО ИЛИ МАНИПУЛАЦИЯТА ИЛИ ГРЕШКАТА НА ЦАНИ ГИНЧЕВ НИТО ТИ, НИТО СПАРОТОК НЕ СТЕ РЕКОМЕНТИРАЛИ.

Отбелязвам този "дребен детайл", защото явно показва моята правота, каквато правота НИКОГА не признавате другиму - а в случая имаме такава - категорично!

...............................
И аз мисля, че не е логично и като пример ще ти дам молдовците. Те може и да са приели под друго име да се наричат, но са си запазили говоримият си
българският език отпреди 200 година, с който са излезли от границите на България.
цитирай
73. germantiger - Благодаря Долсинея, но:
03.01.2013 09:36
Всъщност защо е този комплекс или заслепение у вас - мисля всички автохтонисти в блог.бг?!

Защо не напишеш - Цани Гинчев греши или не знае или манипулира - примера с Франция е абсолютен!

Трудно, невъзможно за признание или... ?

...

В постинг преди година доказах защо Александър Мегалото е елин по същност.
Признание на моите аргументи и грешките ви - нямаше!

В поредица постинги явно показах грамадата аргументи за готите - германи.
Ваше признание за слабостта на доказателствата ви не написахте!

Защо е тази слабост, невъзможност, ограничение или шовинизъм?
Защо сте безгрешни, допускайки само за "парлама", че може да грешите, но НИКОГА не признали в споменатите от мен случаи?!
цитирай
74. dolsineq - Всъщност защо е този комплекс или ...
03.01.2013 10:05
germantiger написа:
Всъщност защо е този комплекс или заслепение у вас - мисля всички автохтонисти в блог.бг?!

Защо не напишеш - Цани Гинчев греши или не знае или манипулира - примера с Франция е абсолютен!

Трудно, невъзможно за признание или... ?

...

В постинг преди година доказах защо Александър Мегалото е елин по същност.
Признание на моите аргументи и грешките ви - нямаше!

В поредица постинги явно показах грамадата аргументи за готите - германи.
Ваше признание за слабостта на доказателствата ви не написахте!

Защо е тази слабост, невъзможност, ограничение или шовинизъм?
Защо сте безгрешни, допускайки само за "парлама", че може да грешите, но НИКОГА не признали в споменатите от мен случаи?!

.................................
– Тигре, ти произхождаш от смесено семейство – българи и германи, а аз от чисто българско, без грам примес, затова и си раздвоен в традиции, религия, език. Моята баба /1878 г–1973 г/ беше македонка, много люта жена, наистина, научи ме да не се страхувам от нищо,... Хлябът се ценеше при нея като Бог и винаги беше увит в месал, до последно ползваше думи като – видело, темно, дека, оти, Мънче... Виждаш, че нося закваската на старото време, точно затова и приемам думите на Ц. Гинчев като истина. Старите българи не можеш да манипулираш, изключвам поколението след 1980 г родено, то тепърва ще се учи на родолюбие и отцезащитничество... :)
цитирай
75. germantiger - Не слабост, а нечестност значи е вашето, разбрах...
03.01.2013 10:36
Аз не манипулирам, а те бия с аргументи и благодаря за мълчанието - твое, на спароток и останалите - пред фактите и боговете мълчат, без значение тракийски, елински или еврейски, "кат .утки мълчат" ;)

Не за произход иде реч, а за Истината и ти добре разбираш това без да го признаваш. Когато не знаете или манипулирате, аз винаги ще го посочвам в темите, които аз знам и ме вълнуват.

Когато ти напиша аргументи, ти можеш да пишеш ако желаеш и за пасти, да избягваш тема и конкретика в моята аргументация можеш колкото пожелаеш - ти и аз обаче, добре знаем че съм прав :)

P.S.
От 1945 до 1980 се родиха немалко поколения манипулирани по руско-славянско-червена линия българчета - не знам защо ги пропускаш и защо поставяш 1980г. като "гранична", ти си знаеш.

Цани Гинчев може да е прав в цялото или вотделни елементи, същото е при ганчо Ценов, но от друга страна, те имат грешки и то явни, немалки. Изключителната ви слабост на автохтонистите е, че не признавате нито една от тези фундаментални грешки, дори когато вие грешите. Чети си цани гинчев - пиши в какво е прав според теб и в какво греши - но не! Той винаги е прав - като партията майка преди години - там ви е недоблестта. Не ви разбирам за това неможене да признаете.
цитирай
76. germantiger - ...
03.01.2013 11:12
Аз съм абсолютно убеден, че ако се научите да признавате някои грешки или неточности ще спечелите много в морален и всякакъв план - за каузата си и в нет-пространството. Тези които ви пародират или по някаква причина неясна за мен дори мразят ще намалеят и няма да имат основание за част от своите атаки към вас. За истината и истинността вие ще спечелите повече и по-дълбоко ще се вгледате в историята и човешки дори!

Признанието на грешките (които всички правят без разлика на етнос или професия) е поне според мне изключителна сила!

Ако щеш и тактически и истинно печелуте от това!
цитирай
77. dolsineq - Аз не манипулирам, а те бия с аргу...
03.01.2013 11:35
germantiger написа:
Аз не манипулирам, а те бия с аргументи и благодаря за мълчанието - твое, на спароток и останалите - пред фактите и боговете мълчат, без значение тракийски, елински или еврейски, "кат .утки мълчат" ;)

Не за произход иде реч, а за Истината и ти добре разбираш това без да го признаваш. Когато не знаете или манипулирате, аз винаги ще го посочвам в темите, които аз знам и ме вълнуват.

Когато ти напиша аргументи, ти можеш да пишеш ако желаеш и за пасти, да избягваш тема и конкретика в моята аргументация можеш колкото пожелаеш - ти и аз обаче, добре знаем че съм прав :)

P.S.
От 1945 до 1980 се родиха немалко поколения манипулирани по руско-славянско-червена линия българчета - не знам защо ги пропускаш и защо поставяш 1980г. като "гранична", ти си знаеш.

Цани Гинчев може да е прав в цялото или вотделни елементи, същото е при ганчо Ценов, но от друга страна, те имат грешки и то явни, немалки. Изключителната ви слабост на автохтонистите е, че не признавате нито една от тези фундаментални грешки, дори когато вие грешите. Чети си цани гинчев - пиши в какво е прав според теб и в какво греши - но не! Той винаги е прав - като партията майка преди години - там ви е недоблестта. Не ви разбирам за това неможене да признаете.

........................
Авторите, които цитираш познавам откъслечно, ще се постарая да ги попрехвърля и тогава, ще коментирам повече.
– Тигре, бих искала да уточним нещо за блогът ми. Не манипулирам никого, снимките и темите, които публикувам са от реалноста, пък било то и миналото. Всеки има глава на раменете си да прецени кое приема за истина и кое е измислица. Обичам да разнищвам загадки, това помага за опресняване на сивите клетки и за увеличаване на познанието. Не ме дразни празното самолюбие винаги да съм като олио над вода. Не искам, а и не ми е по вкусът да налагам мнението си. Ако съм сбъркала, се коригирам, но убедена ли съм в правотата си, никой и нищо не могат да ме откажат от веднъж начертаният път!
цитирай
78. saportok - Скъпи господин sparotok, Виждам, ...
03.01.2013 13:20
Скъпи господин sparotok,
Виждам,че научната литература Ви е куцо звено.На две-три патерици.
Нека да го кажем по този начин.Владимир Георгиев е ключова брънка в античната историография,но точно за това,за което го ползвате-езикознанието-той не става и никога не е ставал,наглася си евтини връзки точно като Вас.
Прочитането на етруския на Владимир Георгиев отдавна е изхвълрено и едва ли има нужда да вадим цялата критика по въпроса. Ясно че на Вас с Томецоли Владимир Георгиев ви е нещо като питекантропа за Дарвин.

-Lost nalguages from the medditerenean:
http://books.google.bg/books?id=resUAAAAIAAJ&pg=PA161&lpg=PA161&dq=Vladimir+Georgiev+etruscan&source=bl&ots=SW_8kOqSY6&sig=-4G63gDWgSeH2EzBcSfQUXtdxpo&hl=bg&sa=X&ei=mVrlUPHcPIjFtAanxYHQCg&ved=0CFMQ6AEwBDgK#v=onepage&q=Vladimir%20Georgiev%20etruscan&f=false
Str.161.

-"His(of Vladimir Georgiev)identifications are nor allways reliable."

-Пеласго-илирийската му теория е атакувана от всеизвестният Фрейзър тук:
J. Fraser, "Journal of Hellenic Studies", vol 60, 1940, pp. 99-100

-Редица други учени,като Антонио Товар,Ендре Бойтар и прочие също са отхвърлили илиропеласгите му.Мога да цитирам.

-Тук ще ви улесня.Давам Ви критика,на български.Може и да не е най-доброто,но е разбираема,а със сигурност знам,че разбирате добре само български.
Моля,заповядайте.
http://www.bgpatriot.com/resources/history/NikolaIvanov_Lingv.pdf

-Най-страшен обаче е ударът от човек,който не се нуждае от представяне:Чадуик.
Чадуик буквално обвинява Георгиев в"курдисване"на преводи и че си дърпа думи от където и когато му скимне,за да си нагоди теориите,което е довело до загубено време при опитите да се чете Линеар Б,защото са се опитали първоначално да ползват и неговия"етруски превод".
Едва ли някой се съмнява в лингвистичните умения на Чадуик,който е един от тримата най-велики за всички времена.

-Джон Чадуик, Разчитането на Линеар Б,Кембридж,Второ издание,1970,стр.27:

"Някои хора си измислят езици за собствена употреба,метод,даващ им предимството,че никой няма да успее докаже,че грешат.Някакъв такъв опит прави българският професор Владимир Георгиев, който създава уникален меланж(метафора за буламач,бел.моя)от езици,които допълва с гръцки,когато му отърва, и с други езици,когато не му отърва."

-Знаете ли кой е Чадуик,господин sparotok?
Подир фактор като Чадуик не зная нито аз какво да добавя,а на вас Ви препоръчвам да не се напъвате.
Вашето плашило,чучело и прочие е сламено.Езиковите"постижения"на Георгиев в България още се четат преди всичко като"патриотичен остатък".Толкова.Отдавна умъртвен теоретик в лингвистиката и филологията.А Вие само там го ползвате.То и къде да го ползвате,Вие толкова си разбирате и можете.Ползвате буквално подиграния му метод на по-ниско ниво.
Ползвайте по-смислените му трудове,господине.Той има и такива трудове,които не са в езиците,които не владее.
А за Вас:Езикознанието не е лъжица за Вашата уста.
Бъдете здрав.
цитирай
79. get - - Споко бре Тигре ... ние не четем само и единствено дяда ни Цаня Гинчева ... четем и ... ?
03.01.2013 14:35
germantiger написа:
Дори да откажем руски и послки като по-късно мигрирали към Балтика, то балтийските еизици както казах са освен споменатите 2-3 и още поне 3!


... Фредегария ... известен ни с "Хрониката на Франките" ?!

- Та от нея освен, кой от кой произхожда, като владетел ... Четем и връзките, които автора прави на франките с героите от Троя ... с енейците и НАЙ-ИНТЕРЕСНОТО Турците ?!
- От което следва въпросът: Ти коя теза "изповедваш", че траките/тура/к/ц/и ... са ТУРЦИ ... или нещо по-ръзлично ?? - от което франкските крале от Туркия или от Туракия произОждат ??

- Искаш ли цитатчета от Фредегария и неговата сентенция, че ФРАНКИТЕ=ТУРКИ ... от тази същата хроника на Фредегар преписва своята "Monumenta Germaniae Historica", - германеца Bruno Krusch 9 ЗАБЕЛЕЖИ ГОДИНАТА (1883) ... тази хроника, ползва в изследването на генеалогията на германците и "капацитета" по въпроса Theodor Mommsen ?!

- Аз поради това по ми е присърце да приемама твърдението на Исидор архиепископ от Севиля, който твърди че готите(от които произхожда и той) са се породили в района на прикарпатието и западно причерноморие ?!

- И не само, ми е симпатичен Исидор а ми например и адашът ми Григорий Турски ... но прозвището му турски не иде от Турци ... а от града и символ/екзо-теоним на това население което ни обясняват че било "народ" Траки.

- Апропо ? - знаеш ли, че сред лична среща на "хуна" Атила с нобилитета на град Тур - той не го атакува а го запазва ?! - Но този факт никой не се е заел да коментира ! - Защо ли ?!

от Григорий "тур"ский ... с прародител Тирас, от който произхождат траките ... КОИТО НЕ СА НАРОД а общност от ... ??
- подписващ се Get
цитирай
80. get - - Не Уважаеми "saportok" - Позволявам си и тук да поставя поста-въпроса си от блога на leonleonovpom ?!!
03.01.2013 17:34
ЕПОХАЛНА ДАТА И ЧАС ЗА "БЪЛГАРСКАТА" ИСТОРИЯ в частта и "Трако"анти"логия" !!!- Пост № 73. saportok - 02.01 21:00

saportok написа:
"Тракийски етнос няма.
Няма обективна пречка"траки"да са различни етноси."


- Господин Симеонов - този пост-откровение е и ФАКТ, че с вас си пишат двама човека под едно име :
1. Болезнено самовлюбено в егото си момиче ... изживяващо се в друг блог, като "вещица", известно и като Лео;
2. вторият е историк по образование, тъй като, той когата бе изправен пред реалноста на действителността ... се размисли и направи - откровението-обобщение в пост. 73 - НАРОД ТРАКИ НЯМА !!

- Е да питам тогава аз ... кръчмарският историк(по техните критерии) - защо бе този водопад от приказки и претенции, да даваме определения и обяснения, за нещо несъществуващо и измислено, като ТРАКИ ?!
- Защо бяха тези страстни апели - Гет е мракобес ... "защото "мрази" учЕните под вида им "траколози".
- Защо бяха клеветите, че Института по тракология "бил еврейски" ... И видите ли поради това съм мразел института(?);
- Защо бе това, бягане от отговор, на въпроса който поставях няколкратно ... Защо трябваше да съществува нещо, като Институт за ... друго нещо ... "траките", които видите ли, било ги нямало ?!

- Ее-е-е !! - скъпи ми "златни" български ... на"учЕни - След като ви трябваха ЦЕЛИ ЧЕТИРИДЕСЕТ ГОДИНИ да установите ... че ЛИПСВА(!) ОБЕКТА на вашите проучвания ?!!
- Та се питам ... Още КОЛКО години или СТОЛЕТИЯ - ЩЕ СА ВИ НЕОБХОДИМИ за да изведете ПРОИЗХОДА НИ, КАТО НАРОД на нас Българите ?!!

написа GET - свободен по дух и ум човек ... варварин по ваше мнение, поради това кошмар за не"учените(казано - приучените да следват, ЗАДАДЕНИ ИМ ОТ ДРУГИ, МИСЛОВНИ СХЕМИ) "наши" историци

- За интересуващите ги ... да научат повече по въпроса и същностното на спора Тук: http://leonleonovpom.blog.bg/history/2012/12/28/podceniavane-i-preinachavane-na-vyzlovi-momenti-v-bylgarskat.1035997
цитирай
81. saportok - Менкате си блоговете, да не Ви се ...
03.01.2013 19:05
Менкате си блоговете,да не Ви се измарят.Умно.
цитирай
82. germantiger - Ами Гет - гледам изтървавал си си нервите, аз ръката слава на Бог още не ;)
03.01.2013 19:34
Давай ти от Фредегарий, а аз ще давам всичко за българите:

Нямам нищо против да се пробваш да направиш франките турци, а аз всички българи - турци и тюрки, кой ли ще успее повече, за кое ли има повече податки и пудсказки както казваше дзвера ирнонизрайки?!

ЗАБЕЛЯЗВАМ ГЕТ, ЧЕ АТАКУВАШ ЗАЩОТО НЯМАШ АРГУМЕНТ - АРГУМЕНТ СРЕЩУ ФАКТА, ЧЕ ЦАНИ ГИНЧЕВ ЯВНО ГРЕШИ ИЛИ ЧЕ ГАНЧО ЦЕНОВ НА МОМЕНТИ Е НЕВЕЖ, и явно болезнено реагираш коментирайки франките ;)

Нещо по коментарите ми да кажеш - нещо за непризнатите ваши грешки да драснеш?! ИЛИ ИСКАШ ДА МЕРИМ КОЙ Е ПО ТУРЧИН - ГЕРМАНИ ИЛИ БЪЛГАРИ В АНТИЧНОСТ И СРЕДНОВЕКОВИЕ - ДА МЕРИМ ЛИ, ке се скъсиш, чини ми се!
цитирай
83. germantiger - ЗА ЧИСТИТЕ БЪЛГАРИ, ГЕТ:
03.01.2013 19:35
Историята на село Жегларци, общ. Тервел, обл. Добрич:

Според краеведа Георги Топалов през турското робство селото се е казвало Омур факъ. Омур е лично име, а “факъ” – тълкувател на Корана. Роденият в Жегларци Жеко Попов предлага друга хипотеза за името на селото. Според него то първоначално е звучало Емир вакъф, а впоследствие е трансформирано в “Омур факъх”. Вакъф е имот, доходите от който се използват за благотворителност, а емир е титла в мюсюлманските страни.

През 16 в. селото е нападнато и разорено. След това започва колонизирането му от турците. В периода 1580-1590 г. е построена джамия от мюсюлманския духовник Дервиш бей, разказва Жеко Попов. Според него в процеса на колонизирането на селището са били настанявани араби, мюсюлмани от Азърбейджан и номади-юруци. Вероятно през 17-18 в. имоти в района са получили и еничари. За тяхното присъствие свидетелстват характерните надгробни паметници /колони с чалма на върха/ в двора на джамията, изгоряла при пожар през 1993 г.

Интересна е легендата, свързана със старата чешма. Местен бей имал красива дъщеря. Искал да я омъжи за турски офицер от Силистра. Момичето обичало беден момък от селото и от мъка по него се поболяло и умряло. В нейна памет беят издигнал чешма. Върху нея е изписано “Всичко започва от водата”.

След Освобождението голяма част от турците се изселват и на тяхно място пристигат българи. Помнят се имената на някои от първите заселници: Гочо Каишев, Ради Димов, Еньо и Господин Желязкови, Христо Чобанов, Паун Иванов.

В края на 19 в. тук пристигат молдовци и липовани /около 25 души/. В началото на 20 в. българите вече наброяват 975.
По време на румънската окупация селото е гранично. Тук са настанени румънски жандармерийски постове и колонисти – цинцари от македонските планини. Българите са били подложени на жесток икономически натиск. Румънските власти изисквали те да плащат данъците си за 10 години напред.

След Крайовската спогодба куцовласите са заменени от 70 българи от Северна Добруджа – основно от тулчанското село Караман кьой.

През 1941 г. местното население предлага селото да се преименува Каблешково. Това предложение не е прието и през 1942 г. населеното място получава името Жегларци. Новото наименование е свързано с дряновата гора, която се издига на запад и на север и предпазва селото от студените ветрове. От нея хората добивали жегли /дрянови пръчки, които се поставят във волския ярем/. Именно на тези селскостопански приспособления дължи името си тервелското село.
цитирай
84. get - - Явно тук "попаднах" на вторият saportok - историка без кавички ?!
03.01.2013 19:43
saportok написа:
Менкате си блоговете,да не Ви се измарят.Умно.


- На вещичката и с кавички и без ... то е видно от само себе си, колко отбира от история ... така че, кавичките са безпредметни :)) !

- Умно малко пресилено казано, като за мен "проЗДият" историк ?!

- Така и така съм ви хванал "в крачка", та да проверя доколко имате смелост, като ви натрапя въпроса - Колко още "петилетки" ще са ви необходими ... за да си обясним - Що са това българите ? - Траки говорещи български ? - тюрки, които били троянци ? ... или "тимучин"ови монголи, които за по-престижно, решили да се самонаричат бУлгари ? - ъх, щях да забравя за самоедите, които са упоменати от Иречека в учебниците ни, като хан"аспарухови "прабългари" :))

- Нали бехте привърженик на ... шльоСер"ианско-автохтонният ... подход "външна+местна" при изясняване на етногенезиса ни ?

написа GET , тира-гетски
цитирай
85. germantiger - ПОРАДИ БЪГ В СИСТЕМАТА
03.01.2013 19:57
Коментари 85 и 86 са от мен!
цитирай
86. dolsineq - 8. saportok - Скъпи господин sаprotok
03.01.2013 20:44
http://www.bgpatriot.com/resources/history/NikolaIvanov_Lingv.pdf

-Най-страшен обаче е ударът от човек,който не се нуждае от представяне:Чадуик.
Чадуик буквално обвинява Георгиев в"курдисване"на преводи и че си дърпа думи от където и когато му скимне,за да си нагоди теориите,което е довело до загубено време при опитите да се чете Линеар Б,защото са се опитали първоначално да ползват и неговия"етруски превод".
Едва ли някой се съмнява в лингвистичните умения на Чадуик,който е един от тримата най-велики за всички времена.

-Джон Чадуик, Разчитането на Линеар Б,Кембридж,Второ издание,1970,стр.27:
.........................................

Да ви е минавало някога наум, че хората могат и да четат, а не само да копират?... Като доказателство сочите Чадуик, един от асовете–познавачи на старогръцки. Та въпросният Чадуик е допуснал само една малка грешчица, когато е нищил превода. Той, лингвистът, просто е забравил да попрочете писанията на древните историци, оставили достатъчно информация за събитията от него период.
Дион Хризостом пише за Омир, че е първият автор, който е оставил писмени сведения на гръцки език за събития станали няколко поколения преди него. В прав текст Омир е първият грамотен грък ползващ гръцка писменост.

– Знаете ли, колко века отделят Микена от Омир и ако през това време е имало гръцка писменост, защо няма оставени никакви писмени доказателства за този период?...
цитирай
87. get - - Хаха ! - как е на немски "а ну"ка фратер" :)) ?
03.01.2013 21:00
- В какво бъркал дяда ни Цаня - че прави допускането и се опитва да го обоснове, че българският е от тракийският език ли ? - ми формално погледнато - Бърка ? - и знаеш ли къде бърка ? - Предиката-условието "Траки" ... поради, което цялата му доказателствена методика отива по дяволите ! - Щот, както от доста време ти обяснявам от ЦЯЛОТО ЕВРОПСКО НАСЕЛЕНИЕ на което ПРОТОЦЕНТЪРА е от ТЕЗИ ЗЕМИ НЯМА, ИНДИКИРАН етнос със самоназвание ТРАКИ !!
- Това бе коментирано на няколко пъти и в блога на Спараток ! - стигнахме до споразумението да го използваме, като условен"технически" термин, в който се вкарват определени идеи/признаци(С ОПРЕДЕЛЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ) за определен вид протонаселение !

- Поради това ми става весело - Като започваш с укорите си че, видите ли Ние сме били наложили, някаква екстраординаностСУПЕРЕТНИЗЪМ на траките и тракизма ?! - Ми не сме ние приятелю - Това бе направено ПРЕДУМИШЛЕНО още през 1972 год. не без помоща и ОТ сОветските ни братци, за да може да се изградят някакви изкуствени етносни граници ... между ЕДНА МНОЖЕСТВЕНОСТ от население ... със полу-проявени етносни различия ... които на спроти тяхната близост-общност в език, култура, вяра, обичаи, традиции и т.н. е В ПЪТИ ПОВЕЧЕ близкото, отколкото е РАЗЛИЧНОСТТА им ?!

- Советската наУка пък измисли изкуствената "етносност" на скиФите, като протоРУСи ?
- Другите ни православни братя во Христе - граЕците - пък измислиха етносност микенци, като протоГърци ?! ... и т.н. ... на нас ни бе отредена ролята на "траки" с по-голяма или по-малка вероятност :))

- В голяма степен до определен момент и моите разсъждения вървяха по утъпканият път ... който следавш в момента и ти :)) ! - с което ти е отредена ролята на Ханс или Иванушка дурачок :))

- Така че, не обвинявай мен в чужди грехове относно етнос или култура "траки" ... обърни се към "антагониста"saportok" - представителя на професионалната историческа гилдия - Която пишеше, ей тъй на ангро, разчитайки че ... ?? - майната му :(( !
цитирай
88. germantiger - ...
04.01.2013 09:53
Ех Гете, Гете ;)

Не си ме разбрал въобще!
Това е гаранция, че ще си кютате в този боклук наречен балканщина.
Аз ви споменавам да признавате грешки, а вие явно сте безгрешни. Споменавам ти да изследвате нещата в дълбочина предпазливо, а не го правите.

На тия ми съвети ти рипаш за турци.
За мен няма значение какво ще избереш:
И от доблестта сте ми далеко и по турци сте.

Ако желаеш да докажа двете си твърдения - пиши - ще заболи! Както след повечето ми постинги, които са ви откършили шамари здраво за история и вие сте ги предизвикали.

...

Слаби сте и ви личи!
Грешите - не признавате (на Ценов профанизмите - има ги сред хубавото фундаментални)
Не знаете за някои ваши теми - коментирате с претенция (готите ви помлях, еддата не сте я чели, "барем" ако бяхте щяхте да знаете че там, там бе кухари се прави разлика между гаути и готи, а вие в едно бугари ги сбирате, Беовулф-а счете ли го най-сетне?!), саги и сказания - йок - непонятни за вас.
АЗ КАТО НЕ ЗНАМ НЕЩО - КАЗВАМ - ВИЕ НИ ВЕДНЪЖ ;)

Няма доблест, няма вглеждане, няма прецизност.
Нищо не става така, нищо...

Житейска истина - всички грешат - вие обаче не
още една истина - признавай чуждото, другите също правят неща - не, за вас гърка или другия нищо не прави, само лайна

Големи хора сте, а толкова малки!

...

Да ви питам с долсинея пак, че и спароток и други ако желаят да отговорят:

1. Ганчо Ценов има ли грешки - големи и то?
2. За готите ви помлях или?
3. Елините са лайна за вас, така ли?

Неудобни върпоси в които ще ви гази слон от типа - коя е по-велика и значима тракийските или елинската цивилизация, тракийската или римската итн няма да задавам - първо в такива сравнения ще ревете, второ те са некоректни поради векове, епохи, различни области, знание, изкуство, война, изнтрументариум и изисквания за сравнение и защото подобни "съревнования" са ненаучни, НО МНОГО ОТ ВАС ТОВА ВИ Е В ГЛАВАТА - желанието за всесветовност и всевеличие!
цитирай
89. germantiger - Не ми излизай с лафчета и сводки, аз ти пиша човещини, за история ви писах и бих готски или александровски овреме
04.01.2013 10:02
1. Признавайте вашите грешки

2. Признавайте грешките на светилата които четете

3. Признавайте моженето и знанието на другия като народ или цивилизация

4. Не грабете от чуждото и бъдете внимателни и добросъвестни в изследванията

5. Като не знаете нещо - казвайте - признавайте - благодарете и на научилия вас

6. Никой не е по-голям от света - дори да бяхте прави във всичко (а не сте) света не е тракийски, а заслуга другиму - други са народите и умовете градили с хубаво и лошо света какъвто го живеем

На човешко ви уча - срамно е аз да го правя - по-големи сте от мен!
Колкото до претенцията да вземете античността - не съм балама - ако траките са първи тук, това е МЕГАВАЖНО - това дава претенцията за Балкани - само глупак би не знаел защо е толкова важно да сте автохтон!

Аз нямам против траките да са българите след векове, защо да нямат тази претенция и защо да не са фундамент на Балканите - това ви доказване уважавам и може би сте на прав път, в това съм почти съгласен с вас, почти напълно!
цитирай
90. get - @ germantiger - "ЩЕ СИ КЮТАТЕ В ТОЗИ БОКЛУК НАРЕЧЕН БАЛКАНЩИНА." - Именно !
04.01.2013 10:55
@ germantiger
"Не си ме разбрал въобще!
Това е гаранция, че ще си кютате в този боклук наречен балканщина."

- ИМЕННО - и по причина да не останем и за в бъдеще в "боклука" ... следва да се измъкнем от научната парадигма създадена от:
- рОсската историография, чрез нейният "панславизъм";
- гръцкият МЕГАЛИвизантизъм;
- от немският исторически "пангерманизъм" - и трите които соча ... изпадат в шовинистични позиции по причина ... историческото извеждане на тезата че, са преки наследници на Рим ! - които като казват Рим неминуемо следва да се позоват(да го изведат), че той последно съществува под формата Източна римска империя ... и от там теориите и лъжите:
- в руската историография ... се развива теорията за прякото унаследяване чрез ДАРОВЕТЕ-инсигниите, които бил получил Владимир Мономах ... и после отиваме в Москва - трети Рим ... та до панславизма !
- за гърците ще пропусна ... защото са ми безинтересни и не представляват реална заплаха поради липса на потенциал;
- за германците ... и най вече Райха им ... кото е продължител на Свещенната римска империя ... която се възприема и като титулатура и като теория, за продължител на Римската ... факта се потвърждава от писанията на средновековните хронисти и титулатурата, която носят императорите на тази "Римска империя" - поради трагичният малшанс - петстотин години липса на държавност на нас българите - от момента на създаването на Трето българско царство - ние сме отчайващо закъснели и полето на Историята е монополизирано от теориите на тези три НАЦИОНАЛИСТИЧНИ ИСТОРИОГРАФИИ !
- За мен това са фактите, които спъват развитието на българската история - та поради това, тя се намира в това жалко положение, в което е в момента !!

- Второ ! - не ме/се подлъгвай с предпоставената теза ? - под вида, както ти я вкарваш !
"до претенцията да вземете античността - ако траките са първи тук, това е МЕГАВАЖНО "
- Ако смениш измисленото ТРАКИ - с протоевропейци !! - Тогава правилното е че, ставаме МЕГА"ВАЖНИ" - като създатели на евроКУЛТУРАТА !

- Така че няма да стоим посрамени, като "бедни роднини" пред "великите" (и поради това надменни !) "европейски" държави, които видите ли, били ни дали кОлтурата, на нас дивите-тъмни балкански субекти плод от случайна кръвосмесителна любовна връзка(между народи с неустановен произход) ... живеещи от грабежите вследствие нападенията им над "цивилизованата" Римска империя в най-различините и видове и форми - Не, не го искам този шовинизъм, с име история !
Поради което ако сме достатъчно упорити и последователни в търсене на историческата истина ?!!
- Ще се окаже че:
- гърците копират голяма част от божественият пантеон, знания, културни достижения и част от език от по-старите поселенци ПРОТОЕВРОПЕЙЦИ - към които ПРИЧИСЛЯВАМ НАС ! - последните АВТЕНТИЧНИ ОСТАТЪЦИ - от това древно протонаселение и култура ! ... Породило се около Припонтида и Източно средиземноморие !

П.П. - ПОРАДИ ТАЗИ ПРИЧИНА - Не ти искам никакви "подаръци" ! - Защото ще бъдат от вида "данайски дарове", които ще да обслужват конюнктурни интереси - не Истината, за произхода на народа Българи !!
цитирай
91. saportok - Та въпросният Чадуик е допуснал ...
04.01.2013 18:31
dolsineq написа:

Та въпросният Чадуик е допуснал само една малка грешчица, когато е нищил превода. Той, лингвистът, просто е забравил да попрочете писанията на древните историци, оставили достатъчно информация за събитията от него период.


Аз Ви казах и по-горе.Вие сте добър човек,но не сте нито за история,нито Ви бива в логиката й.Писаното от Вас е затрогващо,очевидно осенено от чужд промисъл.Детински между другото,на нееерудиран.Разбирам насоката за спорене,но моля,запитайте Осенителя:
-Защо изобщо са се опитвали да четат минойския през етруски тогава.На лотария ли им се е паднала идеята,с налучкване ли е била насоката.Чадуик не бил чел,обаче Вие оправихте кривиците му.Той е налучквал,де да ги знаеше тези данни;
-Защо ми се струва,че изобщо не разбирате за какво говорим.Трудът на Георгиев,който се обсъжда,не е историографски,а също е езиково изследване от уж подобен калибър.Критиката е от езиковед към езиковед.Ако вторият е такъв.
Не се справяте да защитите тезата честно казано.
цитирай
92. germantiger - ...
04.01.2013 20:57
Гете, пред европейците ако някой стои посрамен то е защото няма пътища, няма икономика, заплатата на работника му в минимум е най-жалка в Европа, защото е бил руска подлога и досега е в някои отношения. За това стои българия посрамена пред евродържавите - български кривици и български политици, българско мутренско развитие - не исторически срам, а реален, рационален и с причини.

Не знам някой европейски лидер или чиновник да унижи България или да започне кампания или да поддържа обидно към нея отношение посочвайки исторически причини, факти или събития от Античността.

Гет - или си заблуден или лековато направен на глупак от друг ако не разбираш горните ми два абзаца - умен човек си, а ми говориш за посраменост пред Европа заради антична история - ти будалкаш ли ме или друг е забудалкал теб??????!!!!!!

...

За претенцията други да наследят Рим нямаме спор с теб - това е било стремеж поради различни подбуди и с различни регалии, България както казваш ако я имаше също би могла и убеден съм би участвала в това "надиграване". Та ти мислиш да го повтаряш сега, да повториш същите грешки като другите или така вероломно да го правиш като тях защото си се ненаиграл 5 века като те е нямало или?! Впрочем и Симеон го е опитал и векове след него фердинанд с хубави дрехи и мантии и килимарски истории. Та какво казваш за Рим не разбрах?

Римския легион трак ли го е измилил, създал, развил - трака е бил класи под римлянина като тактическа и оператиявна и стратегическа мисъл, нива под македонеца като същото.

Римския легион, римските инженерни части, римските пълководци са небе над траките, единствен Спартак и Велизарий са редки изключения. Македонските лидери, елинските стратези са епохални! траките не са им равни - въобще. Не целя да те засегна - просто факт!

Римската архитектура е величие сравнена с тракийските градежи, трактатите, литературата... това е непостижимо за траките. Дори да са били преди тези или онези, то тези и онези създават чутовното.

Ако аз ти посоча римските войскари покорявали тогавашния свят, римската армия като организация, форми, гъвклавост ти нямаш равно в отговор. Същото за македонската, дори елинската. Добави литература и изкуства - същото.

Каквото и да има в началото, който и да е прото или пра резултата е такъв.

За никакви "подаръци" не иде реч - ако сравняваме честно - траките бледнеят пред великите в Античността. Вероятно са бляскави в основи, зачатъци, първенстваща роля, но не в апогей и връх.
цитирай
93. get - - Виждам, тук отново са появи "второто Аз" - на вещицата правеща се на историк - Та един въпрос, от мен дилетанта - Ще може ли ?
04.01.2013 21:03
- Само ще ви помоля да изоставите надменно-менторският си начин за изразяване то вида:
92 написа:

... Вие сте добър човек,но не сте нито за история, нито Ви бива в логиката й.

- Ще попитам - А вие ??

- Та отнова се връщам към въпроса си ?!
- Микенците, гърци ли са ? - Ако, Да ?
- Защо зее такава времева дупка между микенци и гърци ... та да разбираме ли , че гърците говорят език поризводен на микенският ли ?!

- Елементарно казано - Защо им е на гърците след близо 600 г. отново да откриват "топлата вода" АЛФАБЕТА, след като вече са имали такъв ?! ... Само не ми казвайте, че финикийската азбука е едно и също, с микенското писмо ?!

- Още един въпрос - който смущава въображението ми и това, което е писано за Дионис в гръцки писменни източници, че е "тракийски" бог ... но се среща в "линеар -Б" ?!
Цитат:
It has usually been claimed that Dionysos was a late arrival among the Greek gods, on the grounds that the XII Olympians as known to Homer do not yet (or ever) admit or know of Dionysos, and that his cult-places seem to point to the north (Thrace and Macedonia), to Asia Minor, or to Asia. Evidence has come to light, however, from the Mycenaean Linear-B tablets, to show that Dionysos was already known in Greece before 1200 B.C. at Pylos (the home of Nestor in the Iliad of Homer), as DI-WO-NI-SO-JO . "

- Ако спрете да се държите арогантно - има още доста въпроси по същество, които доста разклащат изградената категоричност че МИКЕНЦИ(15в.)=ГЪРЦИ ?! - в която е категоричен Чадуик ... и доколкото виждам и вие ?!

- Иначе се подписвам на "микенски" QO-U-KO-RO ... и ще започна да се държа подобаващо, като за такъв :))

написа Гет - воловар/турлак
цитирай
94. get - @ germantiger ...
04.01.2013 21:35
- Тигре, на кое по-напред да почна да ти отговарям ??

- Откъде се появява бойното построено ... на база на разработката на което се появява като единица и боен строй римският легоин ли ?! - като той съответно претърпява развитие и като брой и като логистика и като тактика ... и като построение ?! - ТОВА НЕ Е ТЕМАТА !!!

- Не прави некоректната съпоставка между Симеон "мизиеца" с присъщото му "скитско безумие" ... и натрапеният ни по силата на Берлинският конгрес кнЕз-цар.
- Ако си чел национал-революционерите ни, които се борят за Свободата на България ... повечето от тях си представят бъдещето държавно устройство, като RexPublika - знаеш ли що означава това ?!

- По силата на разните Пан-аспирации на "великите" държави ... тези, които измислиха нациите - бяха създадени и шовинистичните исторически ... ЗАБЕЛЕЖИ ! - Доктрини ??! - на които им се предаде вида на "исторически" теории !

- Според теб - защо най-славянската държава Рассия ... трябваше да ни "освобождава" изпрати военният си флот под командване на Ушаков в Йонийско море. Знаеш ли, че този адмирал бе съюзник с турците ... при освобождаване на южните православни ? - от Кого ?!
- Знаеш ли кога бе това ?! - знаеш ли какъв български, национално патриотичен потенциал бе включен от страна на българите - които бяха измамени от руската дипломация и политика ... че виждате ли, това било в наш интерес ?!
- Знаеш ли ? - пак във връзка с тези събития и политика ни бе спретната такава фанариотска антинационално-асимилационна политика ... та последствията й, се усешат и до момента ?! - Не знаеш, пък и за какво ли ти е, да го знаеш !?

- Знаеш ли, че организацията предобраз на гръцките нацианолно-патриотични се нарича Фелики итерия и е учредена от трима основатели ... единият от които е българин по произход ! - някъде да си чел и да знаеш име и произход на този човек ? - Ъ !
- Знаеш ли, че връзката на тази организация с италианското освоб. движение се подържа чрез Константинос с "гръчкото" име Радос ?!
цитирай
95. germantiger - ...
04.01.2013 22:17
Гете, за руската игра имам 3 тома написани от уникалне млад български историк, според който и Чаталджа щеше да е победа ако не бяха русофилгенералите, а за руснаците готови да защитят турския пролив срещу българите знам, дори ще се зачудиш колко ако засравним.

Предполагам с право (пиша го без ирония) доста българи ненавиждат гърците и сърбите - като знам малкото от това кето те или ти знаеш - разбирам напълно. Аз като глобалист в историята ;) може би родоотстъвам от някои български приоритети итн.

Аз за едно пиша принципно, ти в друго ме хвърляш като друготемие.
Както и да е - живи и здрави, пак ти казвам - защо не напишеш няколко постинга за история - ще предложиш много инфо за размисъл и ще те четат доста хора вкл. аз, защото си име в блогбг под историческите дискусии!

Пак казвам - с твоята конкретика спор нямам - едно, че част от нея ми е непозната защото не е в преките ми интереси, второ мисля, че си прав в немалко от защитаваното от теб. Моята мисъл два дни е за принципността - само ще спечелите ако признавате някои грешки и неточности - повярвай ми ще спечелите и като истинност и дори за каузата нравствено и "тактически" дори.
цитирай
96. get - @ germantiger - Приятелю, ние сме печелили битките ... но изходът от войните е предрешен !!
04.01.2013 23:28
Предполагам с право (пиша го без ирония) доста българи ненавиждат гърците и сърбите - като знам малкото от това кето те или ти знаеш - разбирам напълно. Аз като глобалист в историята ;) може би родоотстъвам от някои български приоритети итн.
...... .....
- Никой ненавиждам ! - просто следва откровенно да се кажат на глас историческите събития-причини, за да е такова отношението ни, със съседните на нас народи ! - Българина не мрази ... великодушен е - кога довчерашният му противник, протегне ръка в знак на добра воля или прошка е готов да прости/простя ! - поемайки ръката му !

Относно войните, които сме водили, те не са били аграсевни тоест завоевателни, Не ! - просто на тези територии мнозинството от населението ни е било родствено по кръв, език и култура ! - направили сме опит да обединим националното землище, очертано от Цариградската конференция проведена във връзка релгиозният въпрос !
- Така че, Балканската е една предрешена прелюдия към Междусъюзническата война !
- Основният виновник, за националната ни трагедия е нач. генщаба Радко Димитриев !! - който поради русофилството си забравя, че е българин и СТАВАЙКИ ПРЕДАТЕЛ предрешава изходът на Междусъюзническата война !! - Още по-позорно е поведението му от Първата св. война, когато на практика става предател-дезертьор записвайки се в Руската армия - Хак му е, кучешката смърт от болшевиките !!

- Относно другите неща за които намекваш ... не ми се говори ! - най-добре е да се срещнем и нагледно във Варненският исторически музей - да ти покажа с артеФАКТИ, за какво ти обяснявам и за, що иде реч ??

- Относно проблема или темата-въпрос ТРАКИ ! - ще ти кажа, какво искаха да постигнат чрез тях "доброжелатеите ни" ... с един афоризъм ?!
- Трудно е да ловиш черна котка в тъмна стая. Улавянето и става невъзможно - ако котката я няма !
- С траките и тракизма ... тракедонизма ... образно казано: ни изпратиха да ловим несъществущата котка, в стаята-история ?!!

- По*здрав !
цитирай
97. saportok - Какво е"менторски тон&qu...
05.01.2013 10:12
Какво е"менторски тон",господин sparotokOget?Може би менторски тон е когато някой опитва да решава задача от дескриптивна геометрия на пръсти,аз да не му казвам,за да не се почувства неук.Мога и да не му казвам.
Задавате ми въпроси,които изглеждат много актуални във Вашата групичка,но като цяло показват,че искате да обсъждаме нещо,което не познавате.
Дали микенците са гърци или гърците са микенци не е предмет на изследването на Чадуик.Той изследва езика и установява възможност за разчитането на линеар Б през един от по-старите южногръцки диалекти.Т.е. като пряко следствие от работата му може да се каже,че той смята гръцките езици за наследници на микенския.С генетика и културология работата му не се занимава.Изводите натам са си Ваши и тях ми предлагате да обсъждаме по Чадуик,обаче те не са по Чадуик.
Така че Вие просто ме въвличате в спекулиране в неизвестна Ви тема.Освен това ако отхвърлите връзката на езиците-както Ви се иска-преводът автоматически става невалиден и забравяте за Дионис.
Не знам менторско ли е да Ви го кажа,според мен Вашето поведение е по-неправилно и от менторско.Прилича ми на целенасочено заблуждаване,без самият Вие да имате познанията.Ако е така и"менторство" е спасението-защо не?
Между другото,кой Ви е казал,че Дионис е тракийски бог?Находките и литературата по-скоро имат шанс да го покажат като"срещан и в Тракия".Вие едва ли не го обявявате за местен?Самата етимология на името му е несъмнена,нали с етимология се занимавате?Как се произвежда Дионис в местен бог.Може ли да споделите методиката и преките доказателства.
цитирай
98. get - @ ... демонстриране на превъзходство над опонента ... с което индиректно показвате неинтелегентността му !!!
05.01.2013 11:16
... не само е демонстриране на менторство, но е и признак за неуважение, което в социално-междуличностен план се нарича и АРОГАНТНО ?!! - ако не знаете, такова е и вашето от вида !!
92 написа:
... Вие сте добър човек,но не сте нито за история, нито Ви бива в логиката й.

- Подобни приьоми от риториката са и от вида:
98 написа:

някой опитва да решава задача от дескриптивна геометрия на пръсти,аз да не му казвам,за да не се почувства неук.Мога и да не му казвам.
...
Задавате ми въпроси,които ... като цяло показват,че искате да обсъждаме нещо,което не познавате.

- Ами давайте тогава ! ... в качеството си на ВСЕЗНАЙКО уграмотете мен проЗДият ?! - И с този един великодушен акт, ще постигнете от раз ... Два резултата:
а/ ще да прогледна, за моите грешки или незнания;
б/ ще престана да досаждам на вас ерудита, който дори знае да "смята" дескриптивни "уравнения" :)) - Хаха-ха ! - за скандализираните от смехът ми, обяснявам - Понятието ДЕСКРИПТИВНА ГЕОМЕТРИЯ ? - Идва да ни каже !? - ПРОСТРАНСТВЕНО предаване(преобразуване !) на ТРИИЗМЕРНИ (обемни, пространствени) геометрични фигури върху краен брой равнини(чертеж, с двуизмерни характеристики).
- Та да ви обясня, аз проЗДият - Преобразуванията при същата не се правят, като при АНАЛИТИЧНАТА геометрия, чрез математически функции и изчисления(формули) ... А Е МНОГО ПО ПРОСТО ... е-е-е не чак дотам с ПРЪСТИ ... а с линия и пергел + МОЛИВ или ТУШОВКА ! - Напальон е бил направо "факир" в същата ... във връзка с това, казват, че е бил и толкова добър пълководец - тъй като това ни дава "окомер" и постранствено-ДЕЕСКРИПТИВен усет-чувство - Което не бъркайте с Переспектива(та), казвам ви го, като много добър познавач на История на изкуството !!

- Та дайте да си говорим за История ?! - Ъ ? - защото в другите области на човешкото познание ... Как да ви кажа ... звучите ма-а-алко ... ?!! :((

от Гет "топограф" - подписващ се на "микенски" с "линеар Б" QO-U-KO-RO - Какво ли означава, то ? :))

П.П. Явно не сте осмислили афоризма ?!
- Ученият(на"ученият(!) не е мъдрец - мъдреца никога не ще приеме, да е учител ?!

- По силата на последното и поради измамното Ви чувство за интелектуално превъзходство ... се подведохте в старанието си да унизите опонентите си, като допуснахте "лапсус лингуе" от вида наместо "тригонометрия", да употребите "дескр. геометрия" :)) :)) - от мен ! - простено, да ви е !
цитирай
99. saportok - давайте тогава !. . . в качеството си ...
05.01.2013 12:26
get написа:
давайте тогава ! ... в качеството си на ВСЕЗНАЙКО уграмотете мен проЗДият ?! - И с този един великодушен акт, ще постигнете от раз ... Два резултата:
а/ ще да прогледна, за моите грешки или незнания;
б/ ще престана да досаждам на вас ерудита

Как да завърша тук,господин getOsparotok.Благодаря Ви,че след като ми отнехте правото да"менторствам"госпожа dolsineq,ме назначихте за Ваш личен ментор.
Любезно отклонявам поканата.

-Благодаря Ви и за урока по математика,за съжаление видимо учите математиката в Интернет.Копирали сте определение от уикипедия,което е елементарно и дори не разбирате.Мисля да не Ви го обяснявам.Ще спомена само три основни въпроса,от които да тръгнете.
Смятането на пръсти е елементарна аритметика.
Дескриптивната геометрия е триизмерна геометрия.Не е аритметика.
Докато точно тригонометрията,която препоръчахте,е аритметика,приложима в геометрията,т.е. на нея по-отива да се смята на пръсти.
Очевидно проблемът е по-дълбок,предполага се че Вас не само историците,но и подлите математици Ви лъжат,а всеки бакалин е потенциален Архимед.
С нетърпение очаквам първия си плодотворен разговор с Вас!За прошката-благодаря.Бъдете здрав!
цитирай
100. get - - Качестваата обективност и самокритичност - не смея да твърдя, че са ви твърде присъщи ? - видно от "удачното" ... :))
05.01.2013 14:15
100. написа:

Очевидно проблемът е по-дълбок, предполага се че Вас не само историците, но и подлите математици Ви лъжат, а всеки бакалин е потенциален Архимед.


... от "удачното" позоваване на Архимед - като геометър ? - поне да бяхте казали Евклид ! - в този случаи ще използвам обобщението употребявано от учителят ми по математика за едни такива случаи, при които той обичаше да казва ! - Питай си Пита"горе "питанката" ! :)

- И странно е едно такова поведение демонстрирано от вас, след като апелирате ... образно да си посипем главите с "пепел" и да си признаем, че нямаме интелект да се занимаваме с история ... ми иде в повече !

- Що не вземете и вие пример от мен "ченгето" проЗДо(?) и да притурите пред претенциите си за историк "умен".

- Та след като сте толкова добросъвестен и обективен като историк ... Нещо да ми кажете по разчитането(чрез "линеар В") на думата и значението й, която постоянно не случайно ви повтарям(загатвам).
Загатвам ви я по причина, че е преводима и през български език ... за някое от "гръцките наречия" не съм сигурен :)) - ако е преводима, то тогава това "наречие" НЯМА ВРЪЗКА С ПО-КЪСНИЯТ ЕЗИК, ИЗВЕСТЕН НИ КАТО ГРЪЦКИ !!

от Гет "говедар" - повече от това, като "джокер" няма как да ви дам ?!
цитирай
101. dolsineq - 98. saportok "Горделивостта на гърците ги изкушава в самохвалство" Мементо
05.01.2013 20:00
saportok написа:
Какво е"менторски тон",господин sparotokOget?Може би менторски тон е когато някой опитва да решава задача от дескриптивна геометрия на пръсти,аз да не му казвам,за да не се почувства неук.Мога и да не му казвам.
Задавате ми въпроси,които изглеждат много актуални във Вашата групичка,но като цяло показват,че искате да обсъждаме нещо,което не познавате.
Дали микенците са гърци или гърците са микенци не е предмет на изследването на Чадуик.Той изследва езика и установява възможност за разчитането на линеар Б през един от по-старите южногръцки диалекти.Т.е. като пряко следствие от работата му може да се каже,че той смята гръцките езици за наследници на микенския.С генетика и културология работата му не се занимава.Изводите натам са си Ваши и тях ми предлагате да обсъждаме по Чадуик,обаче те не са по Чадуик.
Така че Вие просто ме въвличате в спекулиране в неизвестна Ви тема.Освен това ако отхвърлите връзката на езиците-както Ви се иска-преводът автоматически става невалиден и забравяте за Дионис.
Не знам менторско ли е да Ви го кажа,според мен Вашето поведение е по-неправилно и от менторско.Прилича ми на целенасочено заблуждаване,без самият Вие да имате познанията.Ако е така и"менторство" е спасението-защо не?
Между другото,кой Ви е казал,че Дионис е тракийски бог?Находките и литературата по-скоро имат шанс да го покажат като"срещан и в Тракия".Вие едва ли не го обявявате за местен?Самата етимология на името му е несъмнена,нали с етимология се занимавате?Как се произвежда Дионис в местен бог.Може ли да споделите методиката и преките доказателства.

......................................
Как ще изтълкуваш този факт: Ако гръцкото писмо беше открито, защо вождовете, когато гласуват за Агамемнон за върховен главнокомандващ са използвали финикийски букви, при все, че от него период са открити множество таблички с Линеар Б? Да имат своя азбука, а да предпочитат чуждата. Дали не са се срамили от нея?...;)
цитирай
102. get - @ 102. Има ли някаква конкретна п...
05.01.2013 20:13
@ 102. Има ли някаква конкретна причина навсякъде където Ви срещна да ме провокирате с дървенофилософски спорове,не водещи до нищо?
=============

Така ще е "anonymous bulgaricus", който поехте неблагодарната задача да пишете, вие историк-а през акаунта на "вещицата-saportok"(неисторик) ?!

- По тази причина се държа и като "ГОВЕДАР" прочетено на български през микенско"гръцкото" написано на "линеар Б" - QO-U-KO-RO ?!

- За неизкушените в историята и езикознание, като науки обяснявам:
- същата дума е съставена от две части;
- първата е QO-U, отговарящо на PIE GwO>GwE - отговаряща на кореновата, срещаща се и в БеГе езика ни и служеща при образуване на ГОВЕдо;
- втората част KO-RO е синонимна на съвременната българска "кара";

- От това се получава, добре разбираемата и напълно различимата от нас говорещитге съвременен ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИК б-ъ-л-г-а-р-и дума КРАВА плюс КАРА - което при нас ... ТРИ ХИЛЯДИ И ПЕТСТОТИН ГОДИНИ СЛЕД МИКЕНЦИТЕ е добило звучението-значение КРАВАР-ГОВЕДАР-ВОЛОВАР ... средновековни форми ВОЛОХ-ВАЛАХ-ТУРлак ет цетера ?! ... такива ми ти работи, господин Историко с двойна виртуална самоличност "anonymous bulgaricus+saportok", наученият да повтаря ОБЩОПРИЕТОТО, тоест написаното в учебниците по История за "истина" ... единствена и абсолютна !!!
цитирай
103. germantiger - ...
05.01.2013 21:25
Гет, България е водила завоевателни войни и то неведнъж!
Няма да се хвана за думата ти и да започна да ги редя, но ако се съмняваш - мога - бол са! Жестокости също е имало и то от лични български царе престъпили клетвите си.

Това обаче при българите е изключение и по-рядко отколкото при съседите ни - абсолютен факт - това да! Не за това обаче е този постинг.
цитирай
104. get - @ 105. germantiger
05.01.2013 23:52
- Коментарите за войните на българите е от най-новата ни история, тоест Трето българско царство ?!

- За другите ... вероятно вкарваш, твърденията на византийските чернокапци ... отношение на Калоян спрямо тях - смятам, че даже леко им се е разминало !?

- Но ако забелязваш ТЕМАТА ТУК Е ЗА БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК ?!

- Ако имаш някакви виждания примерно от вида на какъв език говорят предците ни ТРАКИЙСКИ или ПРОТОЕВРОПЕЙСКИ ?
- "ПРа"българите по произход и език оот европейската езикова ли са ?
- Славяните ли дават езика си на нас българите ... или процеса е обратен ... като това важи най-вече за "най-славянската" държава рАССия ?! - това като теми е актуално и във връзка с поста !

- Знам че, чувайки "славяни" ще се събудят възпитани от други отрицателни чувства, у теб ... та давай да не забиваме в едни такива спорове - кой език е "по европейски" този от германска езикова група или тези от "славянска" !! - по отношение на тези неща ... иска да ти кажа, че съм на по-особено мнение от това, което е общовъзприето(?) при лингвисти и историци ... i манталитет на реваншисти или национал-шовинсти ?!

- Предвид едни такива представи насадени в главата на наши (а и не само наши историци) - "анонимус"а, който се притече на помощ на неисторичката "saportok" ... КОЛКОТО И ДА ГО УВЪРТА ... явно не иска да признае, дори пред себе си, че безспорни аавторитети, като ЧАДУИК И ВЕНТРИС не са коректни в изводите си свързвайки "гръцкият" език с този говорен от микенците близо 800 г. по-рано.
- Микенците просто говорят език по-близък до протоевропейският ... при гърците от античността имаме отдалечаване от протообраза/езика ... вследствие насъпило етносно омесване от мигриращо население от северна Африка с местно палеобалканско (известни ни с по-късните етносни наименования) пелазги, лелеги, аркадци и др. - Това го говоря не "на изуст" а на база сравнителни проучвания и събрана фоктология по въпроса ?!
- Поради това й, самият Чадуик казва има думи в гръчкият, които са от ...?
цитирай
105. kalabak - Евангелието никога не е превеждано на старобългарски език.
06.01.2013 12:22
Цитираният превод на молитвата не е на старобългарски, а на старославянски. До старобългарски по-близо би бил този превод:

"Гьоклердеки Бабамъз,
адън кутсал калънсън!
Егеменлигин делсин.
Гьокте олдугу гиби, йерюзюнде де
сенин истедигин олсун!
Бугюн бизе гюнделик
екмекимизи вер!
Бизе каршъ суч ишлейенлери
багъшладъгъмъз гиби,
сен де бизим
сучларъмъзъ багъшла!
Аяртълмамъза изин верме.
Кьотю оландан бизи куртар.
Чюнкю егеменлик, гюч ве юджелик
сонсузлара дек сениндир!
АМИН !”
цитирай
106. saportok - Вижте,играта Ви с празнословенето е с ясна цел-да я прекратим.
06.01.2013 15:21
Лоша услуга ми е този пост,но да Ви кажа,getOsparotok,съм силно разочарован/а.Очаквах по-силен и по-разсъдлив противник.Мога да си позволя да сваля няколко карти на масата.
Ще ми сменяте пола отново.Забавно.
Вижте,господин полицай-както се представяте.Вие изобщо нямахте възможност да ме познаете коя или кой съм.Казах Ви го.Най-много да можехте да познаете заради кого или какво съм(което също Ви казах),но трудно с Вашия подход на търсене на грешки в другите.Това е част от разумно действие,беше ясно че с детинското си мислене вместо да се изплъзнете или да поемете шегата,Вие ще призовете всичките си врагове и ще разкъсате всеки начумерен около Вас.Ще дадете воля на простотията си.Елементарното Ви прикрито поведение.Така и стана.
Простотията Ви спря да се крие.Съедини се с гордостта.Това Ви и погуби.Вече е късно дори и да се извините.
Даже и да имахте шанс преди да ме познаете,днес е умъртвен.Тук чета 18-тата самоличност,обявена от Вас.Само Вие лично ми сложихте колко,2,3?Не сте много проницателни.За умни-ще мълча.Вече мога да Ви приличам на много хора.От 18 само с двама все още нямам връзка,поради обективни пречки.И не са само 18.
Мисля,че Ви е време за оттегляне.Много свихте приятелския си кръг.Сами.Нямам вина,до Вашето ниво така и не паднах.Може би единствено Ви използвах,като маши.Но кой може да ме вини в самоотбрана и отбрана на тези,които биха пострадали покрай мен?
Изберете как да се самонаранявате оттук нататък.Дали ще ми прикачите избрано от Вас име,дали ще вадите пак лична информация за този или онзи,ще псувате или ще пускате лични съобщения из мрежата.Ще биете ли някого,не зная!
По това ще си проличи дали поне знаете кога всичко е време да свърши.И дали знаете поне думичката"достойнство".
Според анонса Ви Ви остават още два поста,според мен и още поне 50-60 акаунта.Времето е Ваше.Делото също си беше Ваше.Желая Ви ум и разум!
Не навлизайте ви науката,не сте за там,не Ви достига и култура!
Бъдете здрав!
цитирай
107. saportok - Скъпа госпожо dolsineq, Финики...
06.01.2013 15:37
Скъпа госпожо dolsineq,
Финикиските букви на Агамемнон са нечия литературна измислица.В Троя няма надписи нито на финикийски,нито на линеар В.Още по-малко-на Агамемнон.
Който Ви го е казал,е разумно да не го слушате повече,или да не споделяте чутото.Крийте името на човека,да не го злепоставим.
Най-древният финикийски надпис е на Ахиром,поставен оптимистично в Х в.пр.н.е.
Т.е. с два века след най-късната дата за троянската война.Ако държите на странната версия,че"Агамемнон е писал с финикийски букви",значи трябва да обмислите варианта той да ги е изобретил.Какво повече?
цитирай
108. dolsineq - 109. saportok http://shtaparov.blog.bg/politika/2012/12/16/minoicite-sa-govoreli-bylgarski.1031964?reply=4273069 ДРЕВНИТЕ МИНОЙЦИ СА ГОВОРЕЛИ БЪЛГАРСКИ ??!!
06.01.2013 17:36
Езикът на древните минойци,обитавали бреговете на Бяло море и предимно Беломорските острови най-общо между 2200-500 г. пр.Хр.,е обявен незаслужено от днешните учени за "неиндоевропейски". Сведения за него черпим епизодично от гръцките автори,но най-вече от текстовете с Линеари "А" и "В",за чиито писмени знаци обаче се оказа,че не са разчетени докрай, поради което се оказва,че много от днешните прогръцки тълкувания на старите минойски текстове са непълноценни и повърхностни. Новите изследвания по въпроса обаче доказаха,че илюзията за "неиндоевропейския" характер на минойския език е създадена именно въз основа на тези прочити,съобразени не с родните езици на самите микенци и минойци,а с този на гръцките завоеватели,които са унищожили техните цивилизации,но не са пропуснали да заимстват немалко думи от техните езици след своето настаняване на Балканите (1200-800 г. пр.Хр.). За нас днес е важно да знаем,че ако Минойската цивилизация е майката,то Пелазгийската (Пелгарската,Белгарската) цивилизация е таткото на Елада,за което вече имаме и съответните езикови доказателства,изведени от "Анализа" въз основа на десетките налични до момента думи от "минойския" език:

1. Таласса (Талаза- вълни)= Валаса (Валага,Влага), Пълиса (Пълискане,Плискане), Тласа (Тласък~Трясък,Тласъци), Талаза (Талази),т.е. Полаза (Полази,Полазващи), Пълъза (Плъзваща,Плъзгаща се), Валачи (Влачи,Влага), Валани (Валуни,Вълъни= Вълни) и т.н. което означава,че си имаме работа с "индоевропейска",т.е. с Българска дума.
2. Кноссос (главния минойски град)= Кнозос (Кнезос,Княжеския град)!
3. Волинто (бизон)= Волито (без носовката),т.е.- Волето,Волете (Воловете), Воленцо (Волецо,Волът). Значи тук имаме неточен превод: става дума не за бизони,а за волове!
4. Брабулон (трънка)= Брабульон (Брабульонка), Брабульош (Брабульошка,Бръбошка), Брабурон (Пранарин,Прънарин= Трънарин)- виж и Българското име на субтропическия дъб Прънар,означаващо Трънар (Трънлив).
5. Тилисс (минойско име на град)= Силиш (Силищ,Селищ), Селин (Селян,Заселен), Тулуз (катарско име на френски град), Дулос (Градът на Дуло: родоначалник на едноименна династия), Талаз (Град край вълните), Тилищ (Силищ,Селищ= Селище) и т.н.- виж и името Силистра (Силистара,Селищара),което може да се тълкува и като Салас-гара (Талаз-гарад,Град край вълните).
6. Мимекулон (вид плод)= Мимешулон (Мишемулон- с рокада на сричка), Мушмулон (Мушмулин,Мушмулян,Мушмула),чието име също е Българско и означава Зашмуля,но също и Меджуря (Меджаря,Медаря- благнеещо като меда), с прех. Р-Л и М-Щ-ШМ.
7. Асаминтос,Асамито (баня,къпалня)= Асамивос (без носовката и с възст.оригиналното звучене на това погрешно разчетено "тита",което е заблудило изследователите относно произхода на думата)= Озамиво (Позамива), Замитос (Замиток,Замивок: чрез премахв. на I-та гласна ако приемем че тя е протеза,появила се вторично пред началната съгласна на думата),Позамитос (Позамито,Позамиво,Позамиван), Изомивот (Измивът,Измивачът,Измиващият), Изъмито (Измито,
Измиващо), Азаньето (Казаньето), Азанича (Казанича: казан с топла вода).
8. Лабиринтос (Лавиринтос)= Лабири"т"ос (без носовката,но с "тита"), Лутарецът (място,в което се залутваш,където се луташ), Лавирецът (в който лавираш), Ровирецът (Провирецът- в който се провираш).
9. Хакинтос (наричан още Закинтос- "зюмбюл")= Кокинчос (Кокинче,Кокиче- без носовката), Закичос (Цвете за закичване), Накичос (Накитос,Накитот,Накитът).
10. Дидикасе (дума с неясен превод)= Дюдюка се (Свирука се),Дидикане (Дудукане,Дюдюкане),а Дидикати= Дюдюкате.
11. Кириси (дума с неясен превод)= Керизи (наблюдава и стои безцелно,в стар диалектен вариант),Кара се,Караше,Кореше.
12. Никулеа (Никуреа- "смокиня")= Мукалея (Смукалия,Смукария,т.е.- Смокиня в друг диалектен вариант).
13. Кесадара (микенското име на Касандра,"Касандара")= Кезимара (Казимира,Косомира), Босидара (Божидара)- Българско име!
14. Коринтос (негръцко име на град,град Коринт)= Гариндос (Гарандос,Гарадос), Градос (Градот- без носовката), Горандот (Гарандот,Грандът,Градът- без носовката), Коритос (Корито,Корабо- без носовката: ако са визирали плавателен съд,кораб).
15. Бронхос ("свирка","гърло")= Брохос (без носовката), Бръбос (Бръборене), Тръбос (Тръбене), Гръдос (Гръди,Гърди= Звук излизащ при напрягане на гърдите), Грухос (Грухо,Грухащо- без носовката), Вренвос (Вревос,Вревин= Говорене,Вревене т.е. Бръбене,Бръборене).
16. Сиринкс (вид флейта)= Сиринч (Свиринч,Свирич,Свирач,Свирящ,
Свирещ)- "индоевропейска" (Българска) дума!
17. Форминкс (вид струнен инструмент)= Формищ (без носовката), Торжищ (Сторжищ,Сторжещ,Стържещ), Стурнич (Струнич,Струнен), Фирнич (Сфирнич,Свирнич), т.е. Свиркич (Свиркач).
18. Памако (лекарство)= Помага (Понуда)!
19. Мармар (мрамор)= Бербер (Белбел,т.е.- два пъти бел), Белкар (Белчар,Беличар).
20. Пакана (вид меч)= Бацана (Боцана,Боцкана,Боцкане), Секана (Сечана,Секача), Бучана (Бучеща,Забучваща), Закана (за опасност), Посяна (Посяка,Посека) и пр.- виж и японската заемка Катана (Сечана,Секана,Секача).
21. Карава (дума с неясен превод)= Карова (Крава).
22. Киритя (дума с неясен превод)= Коратя (Хоратя,говоря), Киризя (стоя и гледам безцелно).
23. Ипинама (дума с неясен превод)= Опиняме (опъваме,опъване)- Български език!
24. Минос (минойско царско име)= Мануш (Българско лично име!).
25. Ахул (жълъд)= Атул (Жатул,Жътул), Ахур (Жатур,Жътар,т.е. Жълтар)- виж и името Жито (Жъто,Жълто).
26. Стафиле,Стафире (грозд,стафида)= Щафире (Чофаре= Хапаре: нещо за ядене), Шушиле (Сушиле,Сушаре= Сушено)- виж Стафида (Шушика,Сушика,Сушица) и Грозде (Хрупче,Хранче),макар че то носи и значението Граске (Храске,Храсти,Храстъ).
27. Кантос (крайчец на окото)= Кънтос (Кънтот,Кътът: без носовката),ще рече Кът (Кътче) от окото.
28. Фаланкс,Фаранкс (тегел)= Фаранч (Варанч,Варач- без носовката,ще рече: В който вариш)!
29. Мару,Малу (вълна)= Валу (Вало,Валмо,Вълъ,Вълнъ), Бялу: виж и шумерското Барлу (Балу- хубава вълна),ще рече Бяло.
30. Парнас,Палнас (име на планина)= Палнин (Планин), Горнас (Горна), Бялнас (Белнат,Белеещ се от снегове), Парнак (Търнак,Трънак- обрасла с тръни планина), и т.н.
31. Халикарнас (име на град)= Доле Карнас (Долни Карнак,Долни Гардак~ Долен град), Бали Гарнас (Бялигардас,Бялиградас)= Белиград.
32. Поникийо,Помикийо (багрен,обагрен,оцветен)= Помицино (Помацано,Помазано,Намазано), Пописано (Изписано), Бодисано (Боядисано)- виж и думата Вапцано (Матцано,Мацкано= Мацано,Мазано).
33. Куро,Куло (цяло,всичко)= Кело (Цело,Цяло), Цуло (Цяло,Цело)- виж и "немската" дума Але (всичко),буквално означаваща Цяле (Цяло,Цялъ),като в нея е пропусната първата съгласна.
33. Кафтор,Каптар (самоназвания на минойците)= Кащар (Хора строящи къщи), Катар (прадеди на Катарите), Кукер (Изпълняващи кукерски ритуали), Качор (Кучар~ Кучи Българ), Гетар (гетско племе,живяло на Крит преди колонизирането му от гърците), Кичар (Хора с кичета,т.е. с кики или чембаси), Киндар (Кидар= Чдар Българ,Кидарити), Кавкар (роднини на Кавказците), Кистар (Чистар: Чистите,Белите), Канзар (Князар- Хора от Царското ни племе) и т.н.!
34. Кефти (Кефтиу- друго древно название на минойците)= Кисти (Чисти,Бели), Кавки (Кавки-Аси,Кавкази: название на народа,дал името си на планината Кавказ??!!), Канзи (Кнази,Княжи), Касти (Народът,разделил обществото си на части сиреч касти), и т.н.

Забелязани особености на минойския език:

1. Наставка -ул: всъщност това е добре познатата наставка -ар,
видоизменена чрез прехода Р-Л и чрез съответна промяна на съпътстващия гласен звук,която в Българския език е обогатена до следните разновидности (примерите са подбрани между множество
лични имена и думи с древен произход):

а) -ал: Чукал (фам.Чукалови),Чакал,Превал,Парцал,Кокал,Кавал,Гуцал,
Скъсал,Скитал,Смотал и т.н.
б) -ар: Мливар,Кожар,Козар,Дървар,Пърнар,Гайдар,Чинар,Чукар,
Щапар,Чавдар и пр.
в) -ел: Котел,Петел,Пергел,Завел,Превел,Стубел,Весел,Хмел.
г) -ер: Далавер (Далаверъ,Далавера),Потер (Потера,Потеря),Девер,
Тертер,Теример и пр.
д) -ил: Стъпил,Спасил,Ходил,Бодил,Войсил,Момчил,Васил,Вокил,
Пестил.
е) -ир: Маламир,Владимир,Казимир,Станимир,Хунмир,Пумир,Мир,Пир.
ж) -ол: Дол,Нягол,Пижол,Первол,Битол (Бихор= Манастир),Стол,Ствол,
Хохол (Гогол),Сокол и т.н.
з) -ор: Майстор,Понор,Мотор,Явор,Бор,Коптор,Чвор.
и) -ул: Секул,Видул,Янкул,Небул,Станкул,Татул,Мечкул,Мушмул,Чул,
Пашкул,Пискюл (=Пискьул).
й) -ур: Кутригур,Оногур,Кичур,Чучур,Баламур (Баламурник
= Баламурчик),Магур (Магура,Магуръ),Масур,Миджур.
к) -ъл: Пъкъл,Ъгъл,Мисъл,Обрасъл,Отрасъл,Донесъл.
л) -ър: Сатър,Катър,Петър,Чакър,Хитър,Модър,Бистър и т.н.

2. Наставка -сс (~ -з,-ц): в днешния Български се среща в повече разновидности като -с,-з,-ш,-ц и пр.: виж думите Запис,Борис,Мирис,
Волос,Мариз,Филиз,Порез,Пораз(Поразия),Праз,Мраз (Мароз),Калеш,
Малеш,Колош,Карпош,Колуш,Паруш,Мануш,Катанец,Зърнастец,Бобец,
Пряпорец,Врабец и т.н.

3. Наставка -нт: всъщност това си е наставка -т,към която е добамена носовка. В южни диалекти на Българския език (както и в някои северни) се срещат думи като Пънт (Път= Ход),Пент (Пет),Кинт (Кинти= Кинги т.е. Книги,Книжни пари),Ант (Анти),Гант (Ганти- едно от племената на Венетите т.е. Ванадите или Ванандите),Цинт (Цит= Чат,Чаткащ),Бунт (Бут= Бутане,Разбутване),Винт (Вит,Завит) и пр.

4. Наставка -ан: в днешния Български език я има в повече разновидности като -ан,-ен,-ин,-он,-ун,-ън и пр.: виж примери като Първан,Божан,Горан,Капан,Стопан,Тъпан,Потуран,Шаран,Сивен,
Камен,Пламен,Степен,Силен,Земен,Касапин,Воин,Калин,Пелин,
Перин,Трон,Пирон,Слон,Заслон,Перун,Валун,Солун,Гръм,Крън,
Пън,Трън и пр.

4А. Производни на наставката -ан,напр. наставките -ам,-ак,-ек,-ик,
-ок,-ък,-як: напр. Кардам,Фъскам,Пращам,Одам (Ходим),Сърбам,Стоям (Стоим,Заставам),Дарак,Дурак (=Щурак),Котак,Мустак,Бързак,Божек,
Алцек,Олек (Олег= Велик,Велико),Радик,Магик,Каик (вид лодка),Кибик,
Камик,Мачок,Мечок,Мишок,Паток,Камък,Пламък,Беляк,Люляк и пр. В по-късните наследници на минойския език тази наставка често звучи като -ач,-оч,-ич (с носовка -анч,-онч,-инч и техни варианти като -ац,-ец,-иц и пр.).

5. Повторение на срички в корена: в Българския език се среща в много стари примери като Мама,Баба,Деде,Тата,Кака,Чичи,Мермер,Бебе и пр.

6. В минойския език не са се различавали Р и Л. В Българския език има следи от същото явление: Дар= Дал,Целене (Целебен,Изцеление)= Церене (Изцеряване),Грънци= Глинци,Глигор= Григор,Коло= Хоро,
Бургари= Булгари,Върми дъжд= Вални дъжд,Пируване= Поливане и т.н. Запазени са и думи,съдържащи тези два звука един до друг като Гърло,Търла,Зурла,Мърльо,Ярлово,Хвърляне (= Хвъргане),Пърлене,
Чорлав,Кирлив,Върло и т.н.

7. Звукове,средни между Б,П и Ф: в Българския явно има остатъци от същото явление,като вземем предвид примерите Брашно-Прашно,
Барис-Парис,Фъфлене-Бъбрене,Поркане-Фиркане,а в по-стари времена: Пелгари-Белгари,Бугури-Пугури,Перси-Фарси,Болг-Фолк,Бриги-Фриги и т.н.

8. Звукове,средни между К и П: у нас това е засвидетелствано с примерите Къркане-Поркане,Капище-Папище (Попище- място с попове,
попски дом),Палач-Калач (Коляч),Клечка-Плечка (Пръчка: с прех. Р-Л),Кика (Кича,Киче)-Кипа (Капа) и пр. Имаме и много думи,в които тези два звука са комбинирани и вървят неразделно: Шапка,Топка,Капка,
Чупка,Сопка,Копка,Хапка,Шипка и т.н.

9. Звукове,средни между К и Г: при нас е същото в примери като Кичка-Гичка,Коце-Гоце,Кина-Гина,Къде-Где (Гъде),Кълчене-Гърчене (с прех. Р-Л),Куна-Гуна,Макар-Мигар,а в по-стари времена Македони-Мигдони
(Магедони),Гути-Кути и т.н.

10. Звукове,средни между Д и Л (респективно Р): при нас това също е засвидетелствано- дори има съчетания (комбинации) между двата звука в думи и названия,останали явно от непълното разпадане на предшестващия ги по-древен звук,подчиняващ се на същото правило:

а) прех. Л-Д (Д-Л): Челяк (Челяд)-Чедяк (Чедо,Чеда),Личо (Личеви)-Дичо (Дичеви),Леко (Лекови)-Деко (Декови),Дъно-Лоно,Лула-Дула (Дуло,Цев),а в Трак.език: Далеме= Дадеме (Йадеме,Храниме се).
б) съчетания ДЛ или ЛД: Молдова,Длето,Свредло,Седло,Предлага,
Подлога (Подлега,Полега= Легало),Радлово и пр.
в) съчетания ДР или РД: Дрипа,Дроб,Другар,Драган,Урда,Арда,
Мърдане,Морда,Гърда,Чардак,Вардар и т.н.

11. Някои особени глаголни окончания:

а) -си,-се: у нас ги има в примери като Кажи си,Ходи си (Оди си),Легни си,Махни се (Мани се),Мръдни се,Постави се,Врати се (Върни се) и др.,а в минойския- в думи като Дидикасе (Дюдюка се),Кириси (Кара се,Караше,
Кореше) и пр.
б) -ти,-тя: в Българския е застъпено същото- виж думи като Шетати,
Везати,Воевати,Хоратя,Клатя,Къртя,Млатя и пр.,а в минойския- в думи като Дидикати (Дюдюкати),Киритя (Коратя,Хоратя) и пр.

12. Именни окончания -сара,-мана,-йе,каквито има и в Българския език- виж следните примери:

а) -сара (респективно -саръ,-зара): Косара,Бесара (Бесаръ),Светозара,
Лъчезара,Велизара и пр.
б) -мана (респективно -мена,-манъ,-монъ,-минъ): Димана,Кумана,
Камена,Стамена,Шишманъ,Големанъ,Шуманъ (виж фам. Шуманови),
Сермонъ,Селиминъ,Калиманъ и пр.
в) -йе: в днешния Български са запазени почти аналогични форми,завършващи на -йо (-ьо) или на -йа (-я) като Найо,
Бойо,Койо,Райо,Войо,Пейо,Стойо,Станьо,Ганьо,Ваньо,Доя,
Рая,Таня,Ваня и т.н. Значи се касае или за неправилен прочит на окончанието -йо (-ьо) като -йе,или за промяна на звука "Е" в "О" или "А",настъпила през близо 3500-те години развитие на тези именни форми.

От това проучване става ясно,че ако се потрудим по-упорито,вероятно ще намерим точните Български съответствия на почти всички минойски думи и термини,но на първо време дори това е достатъчно за да разберем,че "Минойците" несъмнено са били част от многото древни
Барбарски (Баргарски,Бургарски) племена,населявали Балканите и Мала Азия далеч преди гръцките колонизатори да се заемат с тяхното асимилиране и прогонване от земите им в днешна Елада. А "Линеарите" така и не са разчетени докрай,понеже западните учени продължават да пренебрегват наличието в тях на особени звуци като Ж,Ч,Ш,Щ,Ъ,Ю,Я,
ДЖ и ДЗ и предпочитат да си затворят очите за тях,за да не дразнят своите интимни приятели от Гърция,макар тези последните така катастрофално да им се отблагодариха,че създадоха риска да повлекат цяла Европа в пропастта на тоталния фалит! Но да признаят "официалните" учени,че в Линеар "А" и "В" е имало такива звуци би значело склерозиралите им и задръстени от двувековните конвенционални догми и табута мозъци изведнъж да се прояснят и да приемат еретичната за тях революционна мисъл,че Българите а не гърците са първосъздатели на Европейската цивилизация,с което ще секне финансирането им от гръцките лобита в САЩ и Западна Европа.
А тези лобита са много по-богати от нашите,понеже крадецът винаги е по-богат от окрадения!

Най-новите проучвания и изследвания обаче все повече утвърждават становището,че минойците и микенците са употребявали характерни за късната Бронзова епоха диалекти на Архаичния Български Праезик (АБП),като микенците са ползвали и някакъв местен Пелазгийски акцент,заради чиято специфика се е създало впечатлението за частична прилика с по-късния гръцки език. Част от "минойците" пък е ползвала друг,вероятно по-стар диалектен вариант на АБП (например: архаична разновидност на служебния професионален таен език,създаден на Балканите от Царското племе на Българите и пренесен по-късно от него в някои райони на Памир,Тарим и Хиндукуш). И наистина,езиковите и писмените данни говорят,че минойския Крит е бил населяван от две основни племена: Пелазги и Кафтари. Според същите тези данни едните ще да са били предимно руси и синеоки,а другите- предимно тъмнокоси и тъмнооки,от Кавказки тип. В заключение трябва да добавим,че езиците и писменостите на древните микенци и минойци ще бъдат окончателно разгадани и разчетени едва тогава,когато скриптографите започнат да ползват Архаичния Български Праезик (АБП) като първооснова за своите проучвания.

цитирай
109. dolsineq - 109. saportok
06.01.2013 18:20
saportok написа:
Скъпа госпожо dolsineq,
Финикиските букви на Агамемнон са нечия литературна измислица.В Троя няма надписи нито на финикийски,нито на линеар В.Още по-малко-на Агамемнон.
Който Ви го е казал,е разумно да не го слушате повече,или да не споделяте чутото.Крийте името на човека,да не го злепоставим.
Най-древният финикийски надпис е на Ахиром,поставен оптимистично в Х в.пр.н.е.
Т.е. с два века след най-късната дата за троянската война.Ако държите на странната версия,че"Агамемнон е писал с финикийски букви",значи трябва да обмислите варианта той да ги е изобретил.Какво повече?

...............................
Искаш доказателства, защо Линеар Б не може да е на архаичен гръцки. В изложението по долу няма български "измишльотини", а са цитирани само записки на древни автори: "Пелазгите , а не гърците са народът сътворил най-старата цивилизация в Европа. Подобно на траките, техните роднини пелазгите са обявени за мистериозно изчезнал народ. Ако тези велики хора бяха едно малобройно племе би могло да се приеме, че поради война, природно бедствие, или епидемия всички те са загинали. Разгледаме ли историческите извори обаче установяваме, че пелазгите са обитавали огромна територия обхващаща днес Гърция, Южна България, Македония, Сърбия, Албания, а и част от земите на Азиатска Турция.
Херодот свидетелства, че земята наречена по негово време Гърция в миналото е наричана Пеласгия (История - II- 56). Страбон допълва твърдейки, че в древността цяла Гърция е била населена с пеласги (География - V. 5, 2 -4 ). Плиний Стари е ясен и точен пишейки, че Пелопонес е носил името Пеласгия, а Хемония е наричана Пеласгийски Аргос (Естествена История -IV.III. 8-IV, IV. VII. 27-viii-29). Тукидид също дефинира пелазгите като най-древните обитатели на Гърция (Пелопонеските Войни I-3).
Римският историк Помпей Трог дава интересни подробности определяйки пеласгите за най-древното население на Македония и добавя, че държавата им е носела името Пеония (Justinus, Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus, VII-1). Страбон твърди, че Тесалия, а и Епир са принадлежали на пеласгийските племена (География-V 5.2.4).
Дори и в Мала Азия е имало пелазги, Херодот им дава дом в Плакия и Скилака ( История I- 57), селища в днешна Турция. Пеласгите са обитавали също древния остров Крит. Там явно те са били благородническата класа на минойското общество, защото старите автори ги наричат ,,богоравни''. (Страбон, География V.5,2-4).
В края на бронзовата епоха пелазгите са най-голямата заплаха за Египет. Те, а и редица тракийски племена са така наречените ,,Морски народи'', които за малко да завземат страната на пирамидите. Фараонът Рамзес II воюва с тях.
цитирай
110. saportok - Наистина нямам време да изнамеря ...
06.01.2013 19:36
Наистина нямам време да изнамеря източниците,които ползвате и да сортирам зърното от плявата.Простете ми.Не ми вършат работа копирани сглобки от Интернет с едно вярно и десет неверни и без адекватни източници.
цитирай
111. get - @ kalabak - 107 ... КАЛАБЪЛЪК - Или си объркал Храма или Молитвата ??
06.01.2013 19:43
- В джамията на петъчен намаз се чете ?!!
Аллаху екбер
Ешхеду ельля илляхе илле-ллах
Ешхеду енне Мухаммедер расулюллах
Хаййе алес-салях
Хаййе алель-фелях
Ессаляту хайрум-минен невм
Ляа илляхе иллеллах (Няма друг Бог освен Аллах)

- Таз молитва, дето ми я цитираш !

"Гьоклердеки Бабамъз,
адън кутсал калънсън!
Егеменлигин делсин. ..."

- В кой храм се чете/казва ??
цитирай
112. get - @ 108. saportok - Тъй като от близо месец, си кореспондирам, с две разични лица пишещи ...
06.01.2013 19:55
... с един акаунт - вероятно не сте били вие, на който цитирах епиграмата на Пушкин, за подобни хора и случаи ... Та отново ще ви го кажа, чрез думите на гениалният поет:

"Полу-милорд, полу-купец,
Полу-мудрец, полу-невежда,
полу-подлец, но есть надежда,
Что будет полным наконец." !!

От себе си си ще добавя/редактирам последното изречение в този вид:

"Что(Он стал)-"будет" полным наконец ПОДЛЕЦ"
- За това ви намеквах, преди месец ... сега с прискърбие, ще кажа, че съм убеден в правотата на предположенията си по отношение ПОВЕДЕНИЕТО ви, изразяващо се в лицемерие - клевета - морална пустота !!
цитирай
113. dolsineq - Наистина нямам време да изнамеря ...
06.01.2013 19:55
saportok написа:
Наистина нямам време да изнамеря източниците,които ползвате и да сортирам зърното от плявата.Простете ми.Не ми вършат работа копирани сглобки от Интернет с едно вярно и десет неверни и без адекватни източници.

................................
В такъв случай бих искала да попитам, защо Джон Чадуик приемате на доверие без да сте го проверили, а по горната информация с недоверие? Как да го тълкувам това, при положение, че доказателствата на Чадуик не са потвърдени от друг преводач...:)
цитирай
114. saportok - Поздравления, скъпи ми господин ...
07.01.2013 00:11
Поздравления,скъпи ми господин get.Вие току що използвахте едновременно закон 11 и 14 на тракийската теза(вижте публикацията ми от днес),без да броим всеобщия закон за постоянното повтаряне на едно и също.

-Ну,както би казал Вашият поет,давайте да не мерим кой мръсник и кой-подлец.Вие самият най-безочливо вадите лични данни за хората,а уж сте полицай.Обиждате.Да напомня ли какво сторихте с letopisec,seasonofthewich,balevindia и други,когато решихте,че те съм аз.Какво направихте Вие лично в блога на т.нар.demograph с моите лични съобщения?
И какво очаквахте да стане?Да се възхитим?Да седя и да гледам ужасено?Не,изпреварвам Ви.И по зле ще стане.Засега даже е добре.Препоръчвам Ви да се оттеглите докато още имате достойнство.В противен случай ще доживеете момента,когато ще се оттегля аз и фронта ще поемат създадените от Вас самите врагове.Опасявам се че няма да са толкова милозливи.Вероятно още днес в блога щяхте да сте от отбора само dolsineq и Вие,ако IP адресът Ви не сочеше към компютрите на акаунта sparotok.
Съжалявам,не ми оставихте избор.Нещо повече,избрахте вместо мен.Вие изживявате собственото си дело.
Бъдете здрав!Преговорите са прекратени.
цитирай
115. get - - Хайде престанете да страдате на глас ... !!
07.01.2013 11:11
- Това от което се жалвате към момента, ви предупредих преди месец, че ще се случи !

- Изпаднахте в глупавото положение, в което сте в момента по две причини ? - първата няма да я упоменавам(сама си я знаете) но за нея народът ни е казал "Кога волът рие - на гърба си рие !

- Втората бе, че вие споделяте тезите относно произхода на българите, наложени ни от казионните и поради това изхождащи от необективни-антибългарски позиции историци.

- За да не съм голословен, пред тези които ще прочетат твърдението ми - Цитирам !

"... каква е била съдбата на другите четири български орди? Една от тях, а именно най-силната, обитавала по-сетне по Горна Волга и Кама, дето образувала мощна държава Велика България със столица Болгар. Историята на волжките българи няма нищо общо със съдбините на техните придунавски роднини. За тях могат да се намерят много известия у приятелите им араби и у закоренелите им врагове руси. В 922 г. те приели исляма."
- А тук забележете внушението, което се прави ?!
" ЕЗИКЪТ ИМ според арабските известия бил ХАЗАРСКИ С ТЮРКСКИ ЕЛЕМЕНТИ; хазарите ПРИНАДЛЕЖАЛИ към УГОРСКИЯТ КЛОН НА ФИНСКОТО ПЛЕМЕ. "

Настоящето приписвам от "История на българите" от акад. Константин Иречек !
- първо издание на руски език 1878 г.
- второ издание на български език от 1929 г. с предговор от проф. В. Н. Златарски.

- Същите неща, са писани и в първият утвърден, и излязъл .... ЗАБЕЛЕЖЕТЕ ! - през 1891 г. официален учебник по История на България !!

- За глупостите, които пише нямащият и тридесет години "академик", относно траки и славяни няма да правя анализ !!

- Но става интересно, ако обърнем внимание на факта, че историята на нас Българите се пише още през 1878 г. на руски, когато на практика все още дори няма(не е учредена) държава България ?
- Нещата се повтарят и при повторното ни "освобождение" от "фашистко робство" - макета за бъдещият "Учебник" по История на България се изготвя/пише от акад. Н. Державин ??!

- Ако се замислите над това което пиша и сте честен човек а не подлец - ще разберете, ако ли не ... ?

- Най-грозното е че, вследствие тази интелектуална отрова, която съдържат тези учебници в съзнанието на част от българите се е създала превратна представа за народностната им самоличност !

- Пример за това е НЕДОРАЗУМЕНИЕТО подписващо се "Калабак" и сквернословещ, давайки превратни внушения с опита му за превод на "Отче наш" на турски език ?! - ако го попитам тогова да ми даде пример, кога и къде и има ли го някъде написано тюрки да са приели християнство - но Идиота, давайки идиотският си "аргумент" ... си въобразява, че извежда, неоспоримо научно доказателство за тюркският произход на вторият етносен дял, участвал в генезиса на нас българите ?!
Вас това ако, ви разсмива като оригинално - аз го намирам за пошло и необективно !!

- Такави ми ти работи момиченце плащащо дан на егоцентризма си ... и поради това получаващо интелектуално-житейски "шамари" !! - знам, че боли - но вие сама избрахте да "учите" по трудният начин !
цитирай
116. aristotelis - Всички факти в нашата история по...
16.02.2013 21:45
Всички факти в нашата история показват, че ние сме тюрки. Всичко останало са някакви хипотези.

Стоян Динков: Османската империя спаси българския народ
ИНТЕРВЮ НА ДИМИТЪР НИКОЛОВ
14:24, 26 юли 2011
http://novinar.bg/news/stoian-dinkov-osmanskata-imperiia-spasi-balgarskiia-narod_MzY0MTs0MA==.html#

- Вие коя теория за произхода на българите подкрепяте – тюркската или станалата популярна наскоро иранска теория?

- Тук не може да има теории. Става въпрос за факти. Всички факти в нашата история показват, че ние сме тюрки. Всичко останало са някакви хипотези. Няма факти в подкрепа на другите теории. Защо толкова малко се говори за съкровището от Наги Сент-Миклош? То е българско и категорично има тюркски черти. Върху него има тюркски образи, номадски конници. Има една спекула – че символиката на слънцето и луната в съкровището е персийска. Там обаче няма слънце и луна, а звезда и полумесец. Те представляват до ислямска тюркска символика. Има по времето на хан Омуртаг. Тези символи са и османски. Когато османизмът завладява мюсюлманските земи, звездата и полумесецът стават ислямски символи.

- Има ли полза България от едно сближаване с тюркската общност?

- Първата полза за народа ни е, че ще сме наясно със самите себе си. Ще знаем кои сме и откъде идваме. Лъгани сме много време – първо, че сме славяни, сега – че сме иранци. Това влияе лошо на обществото – ние нямаме гражданско общество. Ние не знаем кои сме. А сме наследници на най-могъщите тюрки – тези на Атила. Когато го разберем, ще имаме самочувствие. Ние сме били световна империя от Франция до Монголия, огромна световна държава. Синът на Атила - Ирник, е управлявал страна, която е включвала цяла Западна Русия, Прибалтика, Киев и Крим. Наричала се е България много преди Кубрат. Това се знае в целия свят, а само тук не се изучава. Това нещо беше наложено от панславизма – да не си знаем историята.
- Казвате, че славянският език е наложен насила. Как става това?
Прабългарите са използвали друга писменост – тюркските руни
цитирай
117. liubitel - Не Виждам противоречия.
22.04.2013 22:45
Не виждам противоречия да сме наследници на част от хунската империя и езикът ни да е продължение на тракийския.
1. Траките са най-многобройния народ (след индийците)
2. Има ли достоверни изследвания за произхода на хуните? Дали не са част от траките, които не са победени от римляните? За триста години(по време на римската империя) колко са станали траките извън империята?
За горните разсъждения доказателства нямам.
Обаче: Има ли някой, на когото не е ясно че България е създадена преди 681 година, и че през 680 г. "Византия" е водила война със БЪЛГАРИЯ ? Може ли сегашната Българска историческа наука да обясни защо децата учат че България е създадена през 681г.? Ако сляпо вярваме на официалната Гръцка,Европейска,
Руска историческа наука, то трябва да си знаем. Минава дунава Аспарух със 10 000 люде с конски опашки вместо знамена,Славяните ги посрещат с хляб и сол, и ето ти произхода на България.Преди това Българите само кобилешко мляко са пили.
цитирай
118. liubitel - Не Виждам противоречия.
22.04.2013 23:27
„Zeitgeist: The Movie (2007)“
За хората, които се осланят на написаната вече история: Моля погледнете филмчето в частта за Дионисий около седемнадесетата минута. Какво пише на плочката? Гръцка ли е плочката или тракийска?. Има ли нещо общо плочката със гърция? Обаче авторът предлага гръцки бог, защото така е прието в европа.
цитирай
119. liubitel - адрезът на клипчето
22.04.2013 23:58
http://www.youtube.com/watch?v=a36_CwzA0bk&feature=player_detailpage#t=1076s
цитирай
120. mmdimitrov - Митко Димитров
15.11.2014 17:39
На тази теория могат да повярват само необразовани хора.
Беше ми приятно да прочета написаното от вас, в днешния скучен ден си намерих прекрасен повод да се смея от сърце.
цитирай
121. krumbelosvet - За съжаление на генетиката не може да се разчита.
22.12.2016 14:35
Прекалено мощно ГЕОПОЛИТИЧЕСКО О Р Ъ Ж И Е е, за да е безпристрастно. Но като поевтинеят тестовете, монополът на господарите може да се разхлаби.
цитирай
122. liubitel - Някой има ли от поддръжнииците на ...
22.12.2016 22:18
leshoiad написа:
Някой има ли от поддръжнииците на тия нереалности да е завършил филология като мен?
Няма, нали.
Пълни фантасмагории са опитите да се представя тракийският език, от който са запазени само двайсетина думи, за основа на българския(
Направо пък безумие е да се твърди, че траките били прабългари.

Научни теории се създават от академични учени. Подобни постинги на любители са наукоподобни фентъзита.

Академичните учени са изучили че ВСИЧКО в сегашната цивилизация произлиза от "древна гърция"
Продалжават да ни натрапват че "старогръцките" митове не са тракийски,че старогръцките богове не са тракийски,че в троянската война са участвали гърци.
Че траките са били безписмен народ.Ако вземем надпис на старогръцки,ще видим че 2-3 букви само различни от "кирилицата",та дори и отделни думи имат смисъл на Български. До 5ти-6ти век това е било писменността на населението на Балканския полуостров.След разделянето на Римската империя, по-вярно след разпадането на западната Римска империя Елинския език започва да се употребява по-често във Константинопол и буквите започват да се наричат гръцки.После и азбуката на населението са я нарекли гръцка. И така, това е причината АКАДЕМИЦИТЕ да смятат че траките са нямали писменност.
На какъв язик е писал Омир? Никой не е виждал оригинали,но е прието че е писал на гръцки!
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: dolsineq
Категория: История
Прочетен: 3210521
Постинги: 542
Коментари: 5745
Гласове: 14112
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031